Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länet delade lärdomar från de senaste IT-attackerna

Under det senaste halvåret har Strömsunds kommun, Härjedalens kommun och Räddningstjänsten utsatts för IT-attacker. Den 22 april samlades länets aktörer på Länsstyrelsen för att ta del av deras lärdomar.

Dagen inleddes med en föreläsning av Håkan Gunneriusson från Mittuniversitetet om hybrida hot. Hybrida hot är kombinationer av olika sätt att angripa en motståndare. Det kan vara till exempel desinformation, cyberattacker, ekonomiska påtryckningar och väpnade grupper.

Värdefull återkoppling

Många bedömare anser att de cyberattacker som utförts under den senaste tiden kan räknas till den här gruppen av hot. Om en främmande makt ligger bakom angreppet är ofta svårt att veta, och för hanteringen spelar det mindre roll. Däremot vill säkerhetspolisen och Försvarsmakten ha den informationen så att de kan skapa en lägesbild av hotnivån för hela landet.

Under resten av konferensdagen redovisade Strömsund, Härjedalen och Räddningstjänsten hur attackerna upptäcktes, utvecklades och hanterades.

Sådan här återkoppling från förstahandskällor är ovärderlig, säger Anders Holgersson, informationssäkerhetsstrateg på Länsstyrelsen. De som drabbats har säkert bättre rutiner än någonsin just nu. Men för övriga är det värdefullt att få veta vad de ska se upp med och hur de kan höja sin säkerhet.

Höga säkerhetskrav

De lärdomarna håller dock aktörerna för sig själva. Inga datorer, mobiltelefoner eller annan sändande utrustning tilläts i lokalen under mötet. Detta för att förhindra omedveten vidaresändning av information om sårbarheter i länet.

Erfarenhetskonferensen om cyberangrepp

Mötet hos Länsstyrelsen den 22 april samlade ledande tjänstemän och politiker från många av de viktigaste aktörerna i länet:

  • Bergs kommun
  • Bräcke kommun
  • Härjedalens kommun
  • Krokoms kommun
  • Ragunda kommun
  • Strömsunds kommun
  • Åre kommun
  • Östersunds kommun
  • Räddningstjänsten
  • Region Jämtland Härjedalen

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss