Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

JEMTEN visade vägen under Åre Risk Event

Den 16–18 april genomfördes Åre Risk Event under temat Krisberedskap i en föränderlig värld. Thomas Lindberg från Länsstyrelsen Jämtlands län var på plats och berättade om ledningsövningen JEMTEN.

Under Åre Risk Event träffas forskare, företagare, politiker och representanter för offentliga och frivilliga organisationer för att utbyta kunskap och erfarenheter. Årets träff på Holiday Club var den första fysiska sedan 2019.

Det kärva omvärldsläget har gjort att offentlig sektor måste utveckla förmågan att leda sina verksamheter under störda förhållanden. Höjd beredskap innebär att ny lagstiftning träder in, vilket kommer att påverka oss alla. Nato-medlemskapet betyder också att länets kommuner behöver förbereda sig för att ta emot utländsk trupp – så kallat värdlandsstöd.

Centralt med kunskap och engagemang

Dessa nya förutsättningar gjorde att Länsstyrelsen under förra året satte ihop ett utbildningspaket riktat till länets kommuner. Sedan besökte Länsstyrelsens beredskapsfunktion samtliga åtta kommuner under vintern 2023/24 för att träna ledning. Om detta projekt berättade biträdande beredskapsdirektör Thomas Lindberg under Åre Risk Event.

Det är centralt för totalförsvaret att kommunledningarna har kunskap och engagemang i dem här frågorna, säger han. Det framkom i utvärderingarna att den kompetenshöjande satsningen JEMTEN bidrog till detta.

En anledning till att resultatet blev så lyckat var att övningarna skedde på plats ute i kommunernas vanliga ledningsmiljö, har Thomas fått veta i efterhand.

Ja, det är en metod vi tror mycket på. Och det har bidragit till att kommunledningarna har fortsatt den här utvecklingsresan på egen hand. Förutsättningen för det ökade då det var stor uppslutning av kommunala beslutsfattare, som sedan kunde fortsätta arbetet tillsammans.

Efter vinterns uppskattade utbildningsturné planeras nu en ”JEMTEN regional” till nästa vinter. Då breddas målgruppen med fler viktiga aktörer som Räddningstjänsten, Polisen och Försvarsmakten.

För oss är det viktigt att dela exempel från verkligheten och praktiska lärdomar med forskarvärlden, summerar beredskapsdirektör Maria Kanka. Att mixa teori och praktik såsom vi gjort under dessa dagar kommer förhoppningsvis guida oss framåt i den utveckling vi så väl behöver.

Andra presentationer under Åre Risk Event

  • Åre kommuns krishantering i samband med översvämningen och slamskredet i Mörviksån augusti 2023.
  • Region Jämtland Härjedalens krishantering under coronapandemin.
  • Olena Muradyan från Kharkivs universitet i Ukraina om utmaningarna med att fortsätta undervisa och forska under krig.
  • Professor Gunhild Hoogensen Gjørv från Norges Arktiska Universitet om säkerheten i Arktis.
  • IT-attacken på Kalix kommun.

Kontakt

Maria Kanka

Beredskapsdirektör

Thomas Lindberg

Biträdande beredskapsdirektör

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss