Höga flöden i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen godkänner Fjällmaraton 2024 i Vålådalen

Ledkryss längs en fjälled.

Idag har Länsstyrelsen Jämtlands län fattat beslut om att löpartävlingarna Fjällmaraton 100 K och 33 K får genomföras i Vålådalens naturreservat, med vissa justeringar av sträckning och deltagarantal. Besluten kring deltagarantal och bansträckning är resultatet av en noggrann avvägning mellan möjliggörande av tävlingen - och det långsiktiga bevarandet av naturreservatets ekosystem och unika naturmiljö.

För årets upplaga av Fjällmaraton 100 K har länsstyrelsen godkänt ett maximalt deltagarantal på 200 personer. Arrangören ansökte ursprungligen om 250 deltagare, men med hänsyn till banans känslighet för slitage har antalet begränsats. Beslutet att hålla deltagarantalet på 200 istället för 250 är en balans mellan att tillåta genomförande av tävlingen och att värna den känsliga fjällmiljön.

För den kortare tävlingen, Fjällmaraton Natt 33 K, har tillstånd beviljats med ett deltagarantal på 500 personer. Bansträckningen har dock justerats för att minimera påverkan på naturmiljön. Länsstyrelsens mål är även här att både bevara den känsliga fjällmiljön och att tillåta genomförandet av tävlingarna, med hänsyn till folkhälsa och möjliggörande av friluftsliv.

Tillstånd har också beviljats för båda loppen gällande markupplåtelse på statlig mark och renbetesfjäll. Länsstyrelsens samlade bedömning är att tävlingarna inte utgör en avsevärd olägenhet för renskötseln.

Bakgrund

Under 2023 beslutade Länsstyrelsen om nya föreskrifter för Vålådalens naturreservat. Syftet var att säkerställa skyddet av känsliga ekosystem. Dessa åtgärder inkluderar en zonering av reservatet för att reglera olika aktiviteter, bland annat tävlingsverksamhet.

Vålådalen | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Reservatsföreskrifter:

Annelie Johansson, funktionschef
E-post till Annelie Johansson
Telefon 010-225 34 79 Länk till annan webbplats.

Katharina Amundsson, naturvårdshandläggare
E-post till Katharina Amundsson
Telefon 010-225 33 66 Länk till annan webbplats.

Markupplåtelse:

Andrea Hansen, jurist
E-post till Andrea Hansen
Telefon 010-225 34 51 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss