Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höjd fällavgift för älg från kommande jaktår

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat om höjd fällavgift för älg från och med jaktåret 2023/2024. Fällavgiften gäller inom älgförvaltningsområden inrättade av Länsstyrelsen. Avgiften kommer att bli 450 kronor för vuxet djur och 150 kronor för årskalv.

– Vi har gjort en sammanvägd bedömning och utifrån det har vi fattat beslut om ny fällavgift. Vi bedömer att en höjning av fällavgiften är nödvändig för att älgvårdsfonden inte ska urholkas säger Olov Hallquist Viltchef på Länsstyrelsen.

Viltförvaltningsdelegationen i länet har möjlighet att lämna synpunkter och Länsstyrelsen har presenterat tre förslag. Trots att en majoritet av ledamöterna är negativa till en höjning av fällavgiften anser Länsstyrelsen att fällavgiften behöver höjas.

– Behoven i älgförvaltningen förändras över tid och Länsstyrelsens målsättning är att säkerställa en stabil älgvårdsfond över tid, förklarar Olov Hallquist.

Vart går älgvårdsfondens pengar?

Älgvårdsfonden finansierar älgförvaltningen i länet och det finns även möjlighet att söka bidrag för inventering av älgstammen, exempelvis spillningsinventering. Bidrag kan också sökas för informationsinsatser och säkerhetshöjandeåtgärder på älgskyttebanor.

– Ofta överskrider ansökningarna de medel som finns tillgängliga från älgvårdsfonden. Det gör att alla ansökningar inte kan beviljas vare sig delvis eller i sin helhet, förklarar Olov Hallquist.

Varför höjd avgift?

  • En minskad avskjutning resulterar i mindre intäkter samt att
  • den allmänna kostnadsutvecklingen ökar i samhället.

Fakta om älgvårdsfonden:

  • För varje län finns en älgvårdsfond som finansieras genom intäkter från fällavgifter och registreringsavgifter. Länsstyrelsen får årligen besluta om fällavgiften för älg.
  • Avgiften ska fastställas utifrån kostnaderna för en förvaltning av älgstammen som tar hänsyn till älgens viktiga roll i skogens ekosystem. Avgiften ska även anpassas utifrån förändrade förutsättningar och förhållanden.

Läs beslutet Pdf, 199.1 kB.

Kontakt

Klövviltshandläggare i Jämtlands län

Telefontid: Tisdag till onsdag 13.00-14.00

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss