Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Här finns pengar att söka för energi- och klimatinsatser i år

Nu finns en uppdaterad sammanställning av finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade investeringar. Och det gäller företagsprojekt, universitet samt offentliga och ideella organisationer.

En grön omställning är nödvändig för Sveriges framtida konkurrenskraft. För att skapa ett fossilfritt och resurseffektivt samhälle behöver vi modernisera mycket.

Det gäller bland annat vår produktion och livsstil men även våra investeringar, inköp och institutioner.

Erbjuder företag nya möjligheter


Länsstyrelsernas Energi- och klimatsamordning (LEKS) arbetar med att lösa problem och skapa möjligheter. Det gör dom för:

  • näringslivets omställning och
  • ökad förståelse för de företags- och samhällsekonomiska aspekterna av en grön omställning.

LEKS har tagit fram en sammanställning av finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt. Sammanställningen ger information om vilka stöd och bidrag som finns att söka och var det går att hitta mer information.

För dig som vill bidra

Materialet är framtaget för att underlätta för den som vill bidra till den gröna omställningen.

Målgrupperna är:

  • företag
  • högskola och universitet samt
  • offentliga och ideella organisationer.

Läs sammanställningen om alla finansieringskällor Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss