Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur kan företag förbereda sig inför kris och krig?

Bild på Landshövding Marita Ljung Landshövding Marita Ljung talade om näringslivets stora betydelse när Företagarna och Östersunds kommun arrangerade en träff angående företagens förberedelser inför svåra tider. En som lyssnade var Joakim Sjöstedt, regionchef på Företagarna.

Landshövding Marita Ljung talade om näringslivets stora betydelse när Företagarna och Östersunds kommun arrangerade en träff angående företagens förberedelser inför svåra tider. En som lyssnade var Joakim Sjöstedt, regionchef på Företagarna.

–Tillsammans med kommunerna, regionen, polis, räddningstjänst och militären återuppbygger vi totalförsvaret. Näringslivet kommer vara oerhört viktiga i det arbetet också. Därför är jag extra tacksam över att ni ordnat den här träffen i dag.
Det sa Marita Ljung när hon inledningstalade på en träff med Företagarna koncentrerad på företagens stora betydelse i händelse av kris och krig.

Landshövdingen står på en scen och säger "- Sverige bedömde att ryssarna var snälla och därför rustade vi ner civilförsvaret. Nu vet vi att dom inte är det, sa landshövdingen i sitt anförande."

- Sverige bedömde att ryssarna var snälla och därför rustade vi ner civilförsvaret. Nu vet vi att dom inte är det, sa landshövdingen i sitt anförande.

Säkerhetspolisen, Länsstyrelsen och Östersunds kommun, höll anföranden när Företagarna träffades i Östersund. Mötet kännetecknades av allvar och eftertanke. Och Säkerhetspolisens representant talade öppet.

– Vi är under angrepp. Läget är upptrappat med växande extremism, nya hot mot demokratin och omfattande underrättelsearbete i Sverige. Och vi behöver er hjälp, sa representanten och riktade sig till företagarna i lokalen.

Säpo:s verklighetsbeskrivning

 1. Kina, Ryssland och Iran är de största hoten.
 2. Ryssland är det enskilt största hotet med ett omfattande underrättelsearbete.
 3. Kina är ett växande hot mot Sverige och arbetar med desinformation och påverkansverksamhet.

– Vi är ett av världens mest digitaliserade länder och det gör oss sårbara, sa Säkerhetspolisens representant som arbetar mycket med företag genom bland annat informationsmöten.

Marita Ljung beskrev hur Länsstyrelsen utvecklat myndighetens arbete inom kris- och beredskap. Och att det sker i samverkan med aktörer som exempelvis kommuner, regionen och försvaret.

Trygghet att vara Nato-medlem

– Det är vår samlade motståndskraft och försvarsvilja som bildar totalförsvaret. Nu har vi sökt medlemskap i Nato och det betyder att vi inte längre kommer att vara alliansfria utan att vi ingår i en allians som gör oss trygga och mer säkra, sa landshövdingen.

Sverige är ett intressant land för främmande makt. Angreppen pågår ständigt. De riktas mot kommersiella intressen, forskning och utveckling, militär förmåga, politiska beslut och mänskliga fri- och rättigheter.

Säkerhetspolisen

Länsstyrelsens försvarsdirektör Maria Kanka och Östersunds kommuns säkerhetschef Oskar Kirkbakk, står på en scen och berättar om samhällskriser och ansvar.

Länsstyrelsens försvarsdirektör Maria Kanka och Östersunds kommuns säkerhetschef Oskar Kirkbakk, berättade om samhällskriser och ansvar.

Vad är det som ska skyddas?

Länsstyrelsen var representerad även av beredskapsdirektör Maria Kanka. Hon och Östersunds kommuns säkerhetschef Oskar Kirkbakk talade bland annat om vad vi ska skydda:

 • Människors liv och hälsa
 • Samhällets funktionalitet
 • Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
 • Nationell suveränitet
 • Miljö och ekonomiska värden.

– Vi på Länsstyrelsen arbetar ofta med att hantera olika slag av kriser och samhällsstörningar. Senast var det när ett kuvert kom till oss och många andra Länsstyrelser. Och det innehöll ett vitt pulver som var misstänkt, sa Maria Kanka.

Vilka principer råder i Sverige?

I en kris är det väldigt viktigt att veta vem som gör vad och varför. Och i Sverige har vi ett system för det:

 1. Ansvarsprincipen
  Den som har ett ansvar i normala situationer har motsvarande ansvar inför och under olyckor och kriser.
 2. Närhetsprincipen
  Samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de som är närmast berörda.
 3. Likhetsprincipen
  Aktörer ska inte göra större förändringar i organisationen vad situationen kräver. Verksamheten under samhällsstörningar ska fungera som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt.

– Och det är väldigt viktigt att komma ihåg att ensam inte är stark, sa Maria Kanka.

Säkerhetspolisen, landshövdingen och Östersunds kommun, var några av talarna när Företagarna och Östersunds kommun arrangerade ett möte om näringslivets betydelse i händelse av kris eller krig.

Kontakt

Claes Ahlström

Kommunikatör

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss