Kansalisia minuriteettiä (meänkieli)

Kuuluks sie johonki Ruottin viiestä kansalisesta minuriteetistä – juutalaiset, roomilaiset, saamelaiset, ruottinsuomalaiset eli tornionlaaksolaiset? Sillon sulla oon vissiä oikeuksia ja maholisuuksia ko sie otat yhtheyttä meihin.

Sulla häätyy aina olla maholisuus saa tietoa sinun oikeuksista, huolimatta siittä mitä kansalista minuriteettikieltä sie puhut eli missä paikkaa Ruottissa sie asut. Jos sie asut kunnassa mikä kuuluu hallinta-alueesheen suomen-, meän- eli saamenkielele, sulla oon kans oikeus komyniseerata meän kans niin suulisesti ko kirjotuksessa.

Met suojaama ja eustama sinun kieltä ja sinun kylttyyriä

Meän tehtävä oon suojata, eistää ja kehittää kansalisia minuriteettikieliä ja kansalisitten minuriteetitten kykyä säilyttää ja kehittää ommaa kylttyyriä Ruottissa. Met panema lasten ja nuorten kylttyyrisen itenttiteetin kehitttämisen ja oman minuriteettikielen käyttämisen ensi siale. Met piämä kans antaa kansalisille minuriteetile maholisuutta vaikuttaa kysymyksissä mikkä koskeva niitä, ja niin paljon ko maholista neuotella minuriteetitten kans näissä kysymyksissä.

Lääninhallituksela Stockholmissa oon yhessä Saametingin kans, tehtävännä ette yhtheenjärjestää ja seurata kunka Ruottin minuriteettipolitiikka järjestethään maan kunnissa, rekiuunissa ja virastoissa. Saametingi oon vastuuessa saaamelaisista ja saamenkielistä, ja Lääninhallitus Stockholmissa vastaa toisista neljästä minuriteetistä ja minuriteettikielistä.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Telefooni: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss