Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lediga jobb

Vill du jobba hos oss? Här hittar du de tjänster som vi för tillfället annonserar ut.

Marina, Eva och Kenth söker nya arbetskamrater.

Vi har upphandlat ett nytt rekryteringverktyg, och håller på att fasa ut vårt tidigare verktyg. Under en period ligger därför en del rekryteringar i vårt gamla verktyg, och andra i det nya. Därför kan det både finnas lediga jobb att söka samtidigt som det står att det inte finns lediga jobb. 

Besluten kan överklagas till Statens Överklagandenämnd.

Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Biträdande beredskapsdirektör

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Thomas Lindberg, som biträdande beredskapsdirektör vid Samhällsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2022-06-22.

Studentmedarbetare till HR

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Moa Dahl som Studentmedarbetare till HR vid Enheten för lednings- och verksamhetsstöd.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2022-06-22.

Säkerhetsskyddschef

Länsstyrelsen har vid rekrytering efter säkerhetskyddschef beslutat att anställa Anders Hansson och Anders Holgersson vid Enheten för lednings- och verksamhetsstöd.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2022-06-01.

Du kan överklaga vårt beslut

Önskar du överklaga beslut om anställning ska det ske skriftligt till:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Registrator
831 86 ÖSTERSUND

Ange i överklagan vilken anställning det gäller. Länsstyrelsen måste fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag beslutet anslagits på Länsstyrelsen anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Länsstyrelsen sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för prövning. För att få anställningen genom att överklaga måste du kunna visa att du själv är skickligare för det lediga arbetet än den som fick tjänsten.

Kontakt