Länsstyrelsen Jämtlands län med sydsamisk skylt

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa, mejla eller skicka brev. Du kan också besöka oss i Östersund.

Ring växeln

010–225 30 00

Växeln har öppet vardagar mellan 8.00–16.30

Skicka e-post

jamtland@lansstyrelsen.se

Om du vill skicka e-post till någon av våra medarbetare skriver du enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Öppettider

Vardagar 9.00–15.00

Följande datum under 2019 har vi ändrade öppettider:


Dagar

Tider

Torsdag 18 april (skärtorsdag)

9-12

Fredag 31 maj (dag efter Kristi himmelsfärds dag)

9-11

Fredag 7 juni (dag efter nationaldagen)

9-12

Torsdag 20 juni (dag före midsommarafton)

9-12

Fredag 1 november (dag före Alla helgons dag)

9-12

Torsdag 21 november (personaldag)

9-11


Från och med 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura.

Det är bättre för miljön och enklare att hantera. Skicka helst fakturan via PEPPOL:s nätverk. Vi accepterar inte pdf-fakturor.

 • Märk fakturan med ordernummer eller beställarreferens.
 • VAT-nummer: SE202100245201
 • Organisationsnummer: 202100-2452

Länsstyrelsen tillämpar 30 dagars förfallotid. Fakturerings- eller expeditionsavgifter med mera godkännes inte.

Har du frågor kontakta oss på ekonomi.jamtland@lansstyrelsen.se

Att skicka e-faktura till Länsstyrelsen i Jämtlands län

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Det finns dock flera alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss:

Via PEPPOL

Adress i PEPPOL är 0007:2021002452

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL finns på Myndigheten för digital förvaltning.

Svefaktura med transportprofil Bas

Det här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Partsidentitet: 2021002452 (vårt organisationsnummer)

GLN: 7340093200462

Transportmetod: Protokoll – SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1011

Köper ni tjänster från en VAN-operatör i dag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 3.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s Transportprofil BAS 3.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Svefaktura/E-faktura via vissa operatörer

Om du idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

 • In Exchange
 • Pagero
 • Visma SPCS
 • Crediflow
 • Tieto
 • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Du kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Via Länsstyrelsens leverantörsportal

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera dem manuellt. Kontakta oss via ekonomi.jamtland@lansstyrelsen.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Via andra kommunikationslösningar

Vi använder oss av Statens servicecenters e-handelstjänst och systemleverantören Visma Commerce för att ta emot e-fakturor. Din leverantör av e-fakturatjänster kan eventuellt ha fler möjligheter utöver PEPPOL att skicka e-fakturor till Visma Commerce.

Omvänd moms – byggmoms

Observera att Länsstyrelsen omfattas av bestämmelserna som gäller omvänd skattskyldighet för byggtjänster. På faktura till Länsstyrelsen som gäller byggtjänster ska alltså omvänd moms tillämpas.

Om du vill anmäla att djur far illa ringer du till våra djurskyddshandläggare på telefon 010-225 30 30. Om du vill vara anonym ska du inte presentera dig med namn.

Telefonen är öppen vardagar 9-12.

Under övrig tid kan du kontakta Polisen på telefon 114 14 om situationen för djuren anses vara så akut att anmälan inte kan vänta till nästa vardag. 

Om ditt ärende rör jakt och vilt ska du ringa vår växel på 010-225 30 00.

Länsstyrelsen ansvarar inte för alla djurfrågor.

 • Om anmälan gäller djur som är störande för omgivningen till exempel skällande hundar, ska kommunen kontaktas.
 • Vi ansvarar inte för vilda djur. Om du hittar skadat vilt kontaktar du Polisen genom att ringa 114 14.

Vid akuta rovdjursärenden ringer du 010-225 30 40.

OBS! För kontroll av kvarvarande tilldelning gällande jakt på rovdjur ringer du vår telefonsvarare, 010-225 30 70. Den uppdateras dagligen, senast klockan 22.00 under den tid då jakt är tillåten.

§28 i jaktförordningen

Om du dödat ett rovdjur för att skydda din egendom ska du anmäla detta snarast till Länsstyrelsen på telefonnummer 063-10 01 43. Därefter blir du kontaktad av en besiktningsman, en av Länsstyrelsens naturbevakare, som sedan snarast möjligt kommer till platsen. Privatpersoners möjlighet att på eget initiativ döda ett stort rovdjur för att förhindra skador på tamdjur regleras av §28 och 28 a-d i jaktförordningen.

Ange gärna ärendenummer om ett sådant finns och/eller vem hos oss brevet eller paketet ska till.

Länsstyrelsen Jämtlands län
Residensgränd 7
831 86 ÖSTERSUND

Teletal

020-22 11 44

Öppet måndag–fredag klockan 8–20

Utlandssamtal
Ring 0046 - 8 21 11 19

Om teletal
Tjänsten är kostnadsfri och du behöver inget tillstånd för att använda den. Du ringer med din fasta telefon eller mobil. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig att:

 • tolka otydligt tal och svåra ord
 • ge stöd för minnet
 • anteckna vad som sägs och skickar det till dig
 • ta dig genom telefonväxlar.

Teletallänk till annan webbplats

Bildtelefoni

Bildtelefonilänk till annan webbplats

Bildtelefoni hjälper dig med förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator eller bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon. Tjänsten är kostnadsfri.

Texttelefoni

Texttelefonilänk till annan webbplats

Genom texttelefoni förmedlas samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Sam-talen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta. Tjänsten är kostnadsfri.

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med oss.

Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift.

Nationella minoriteter

Skicka fax till oss på nummer:

010-225 30 10  

Besök oss

Du hittar oss snett nedanför Stortorget i Östersund, mot Frösöbron.

Besöksadress:
Länsstyrelsen Jämtlands län
Residensgränd 7
831 86 ÖSTERSUND

Kontakta länsledning och chefer

Här hittar du kontaktuppgifter till vår länsledning och enhetschefer.

Länsledning

Jöran Hägglund
Landshövding
Epost till Jöran Hägglund
Telefon: 010-225 34 00
Mobil: 070-680 22 29

Susanna Löfgren
Länsråd
Epost till Susanna Löfgren
Telefon: 010-225 33 00
Mobil: 070-377 07 05

Sekreterare

Anneli Zetterström
Landshövdingens sekreterare
Epost till Anneli Zetterström
Telefon: 010-225 34 01

Christina Tirén
Länsrådets sekreterare
Epost till Christina Tirén

Telefon: 010-225 33 01

Enheten för lednings- och verksamhetsstöd

Kristina Albertsson
E-post till Kristina Albertsson
Telefon 010-225 34 73

Djur- och miljöenheten

Marina Wallén-Mattsson
E-post till Marina Wallén-Mattsson
Telefon 010-225 32 88

Eldrimner

Bodil Cornell
E-post till Bodil Cornell
Telefon 010-225 32 72        

Landsbygdsenheten

Peter Andrén
E-post till Peter Andrén
Telefon 010-225 32 04

Naturvårdsenheten

Bitti Jonasson
E-post till Bitti Jonasson
Telefon 010-225 36 08

Samhällsenheten

Magnus Lindow
E-post till Magnus Lindow
Telefon 010-225 32 25

Vattenenheten

Jens Fuchs
E-post till Jens Fuchs
Telefon 010-225 32 38

Kontakt