Länsstyrelsen Jämtlands län med sydsamisk skylt

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa, mejla eller skicka brev. Du kan också besöka oss i Östersund.

Ring växeln

010–225 30 00

Växeln har öppet vardagar mellan 8.00–16.30

Skicka e-post

jamtland@lansstyrelsen.se

Om du vill skicka e-post till någon av våra medarbetare skriver du enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Öppettider

Vardagar 9.00–15.00

Följande datum under 2019 har vi ändrade öppettider:


Dagar

Tider

Torsdag 18 april (skärtorsdag)

9-12

Fredag 31 maj (dag efter Kristi himmelsfärds dag)

9-11

Fredag 7 juni (dag efter nationaldagen)

9-12

Torsdag 20 juni (dag före midsommarafton)

9-12

Fredag 1 november (dag före Alla helgons dag)

9-12

Torsdag 21 november (personaldag)

9-11

 

Organisationsnummer

202100–2452

Faktureringsadress

Länsstyrelsen Jämtlands län
Box 595
831 27 ÖSTERSUND.

Märk fakturan med beställarens namn.

Betalningsvillkor:

  • 30 dagar
  • Ingen faktureringsavgift
  • Referens ska anges på fakturan (Fullstä​ndigt för- och efternamn på beställaren)

Omvänd moms - byggmoms

Observera att Länsstyrelsen omfattas av bestämmelserna som gäller omvänd skattskyldighet för byggtjänster. På faktura till Länsstyrelsen som gäller byggtjänster ska alltså omvänd moms tillämpas.

Om du vill anmäla att djur far illa ringer du till Länsstyrelsens djurskyddshandläggare på telefon 010-225 30 30. Du kan också anmäla via vårt webbformulär.

Om du vill vara anonym ska du inte presentera dig med namn.

Telefonen är öppen vardagar 9-12.

Under övrig tid kan Polisen kontaktas på telefon 114 14 om situationen för djuren anses vara så akut att anmälan inte kan vänta till nästa vardag. 

Om ditt ärende rör jakt och vilt ska du ringa vår växel på 010-225 30 00.

Länsstyrelsen ansvarar inte för alla djurfrågor.

  • Om anmälan gäller djur som är störande för omgivningen till exempel skällande hundar, ska kommunen kontaktas.
  • Vi ansvarar inte för vilda djur. Om du hittar skadat vilt kontaktar du Polisen genom att ringa 114 14.

Vid akuta rovdjursärenden ringer du 010-225 30 40.

OBS! För kontroll av kvarvarande tilldelning gällande jakt på rovdjur ringer du vår telefonsvarare, 010-225 30 70. Den uppdateras dagligen, senast klockan 22.00 under den tid då jakt är tillåten.

§28 i jaktförordningen

Om du dödat ett rovdjur för att skydda din egendom ska du anmäla detta snarast till Länsstyrelsen på telefonnummer 063-10 01 43. Därefter blir du kontaktad av en besiktningsman, en av Länsstyrelsens naturbevakare, som sedan snarast möjligt kommer till platsen. Privatpersoners möjlighet att på eget initiativ döda ett stort rovdjur för att förhindra skador på tamdjur regleras av §28 och 28 a-d i jaktförordningen.

Handlingar i ett ärende skickas via mail till jamtland@lansstyrelsen.se

Det är tillräckligt att en handling inkommer via e-post. Du behöver därför inte skicka in samma handling på annat sätt.

Observera att fullmakter och avtal alltid ska vara i original och därför måste skickas per post.

Gäller det handlingar i ett befintligt ärende så ska vårt diarienummer finnas med i e-postens ämnesrad.

Länsstyrelsen vill ha digital hanteringPDF

Skicka stora filer till LänsstyrelsenPDF

Ange gärna ärendenummer om ett sådant finns och/eller vem hos oss brevet eller paketet ska till.

Länsstyrelsen Jämtlands län
Residensgränd 7
831 86 ÖSTERSUND

Teletal

020-22 11 44

Öppet måndag–fredag klockan 8–20

Utlandssamtal
Ring 0046 - 8 21 11 19

Om teletal
Tjänsten är kostnadsfri och du behöver inget tillstånd för att använda den. Du ringer med din fasta telefon eller mobil. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig att:

  • tolka otydligt tal och svåra ord
  • ge stöd för minnet
  • anteckna vad som sägs och skickar det till dig
  • ta dig genom telefonväxlar.

Teletallänk till annan webbplats

Bildtelefoni

Bildtelefonilänk till annan webbplats

Bildtelefoni hjälper dig med förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator eller bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon. Tjänsten är kostnadsfri.

Texttelefoni

Texttelefonilänk till annan webbplats

Genom texttelefoni förmedlas samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Sam-talen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta. Tjänsten är kostnadsfri.

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med oss.

Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift.

Nationella minoriteter

Skicka fax till oss på nummer:

010-225 30 10  

Besök oss

Du hittar oss snett nedanför Stortorget i Östersund, mot Frösöbron.

Besöksadress:
Länsstyrelsen Jämtlands län
Residensgränd 7
831 86 ÖSTERSUND

Kontakta länsledning och chefer

Här hittar du kontaktuppgifter till vår länsledning, ledningskansli och enhetschefer.

Länsledning

Jöran Hägglund
Landshövding
Epost till Jöran Hägglund
Telefon: 010-225 34 00
Mobil: 070-680 22 29

Susanna Löfgren
Länsråd
Epost till Susanna Löfgren
Telefon: 010-225 33 00
Mobil: 070-377 07 05

Bengt-Åke Strömquist
Biträdande länsråd
Epost till Bengt-Åke Strömquist
Telefon: 010-225 33 02
Mobil: 070-581 97 45

Ledningskansli

Anneli Zetterström
Landshövdingens sekreterare
Epost till Anneli Zetterström
Telefon: 010-225 34 01

Christina Tirén
Länsrådets sekreterare
Epost till Christina Tirén

Telefon: 010-225 33 01

Therese Örnerkrans
Husfru, residenset
Epost till Therese Örnerkrans
Telefon: 010-225 34 02

Ulf Johansson
Verksamhetskontroller
Epost till Ulf Johansson
Telefon: 010-225 33 88

Jon Paulsson
Chefsjurist
Epost till Jon Paulsson
Telefon: 010-225 32 71

Enheten för lednings- och verksamhetsstöd

Kristina Albertsson
E-post till Kristina Albertsson
Telefon 010-225 34 73

Djur- och miljöenheten

Marina Wallén-Mattsson
E-post till Marina Wallén-Mattsson
Telefon 010-225 32 88

Eldrimner

Bodil Cornell
E-post till Bodil Cornell
Telefon 010-225 32 72        

Landsbygdsenheten

Peter Andrén
E-post till Peter Andrén
Telefon 010-225 32 04

Ledningskansliet

Bengt-Åke Strömquist
E-post till Bengt-Åke Strömquist
Telefon 010-225 33 02

Naturvårdsenheten

Bitti Jonasson
E-post till Bitti Jonasson
Telefon 010-225 36 08

Samhällsenheten

Magnus Lindow
E-post till Magnus Lindow
Telefon 010-225 32 25

Vattenenheten

Jens Fuchs
E-post till Jens Fuchs
Telefon 010-225 32 38

Kontakt