• Eldningsförbud i länet

    Brandrisken är mycket stor i östra delarna av Jämtlands län. Eldningsförbud gäller från klockan 08.00 lördag den 10 juni i Bergs och Härjedalens kommuner, samt i områden öster om E45:an. Eldningsförbudet gäller fram tills det upphävs./ A fire ban has been issued for Berg and Härjedalen municipalities, and in all areas east of the E45 highway. It is in effect between Saturday, June 10 at 8.00 am and until it is revoked.

Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Företag, föreningar och andra organisationer ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonton.

Bevakning av grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar om möjligheten att använda grundläggande betaltjänster är tillräcklig och motsvarar behoven i samhället. Vi har ett särskilt ansvar att undersöka hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Varje år redovisar vi resultaten i en rapport till regeringen.

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2022 Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens stöd- och utvecklingsinsatser

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommuner, företag, föreningar och andra parter för att bedöma om det finns behov av statliga insatser för betaltjänster. Länsstyrelsen kan till exempel ge stöd till betaltjänstombud där man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna in dagskassor. Det handlar ofta om orter och områden på landsbygden där det inte går att lösa tillgången till grundläggande betaltjänster på något annat sätt. Vanligtvis är det lokala handlare som ställer upp och agerar betaltjänstombud.

På många ställen genomför Länsstyrelsen även utvecklingsinsatser. Det kan till exempel vara informationsprojekt för att hjälpa människor att använda digitala betaltjänstlösningar.

Tjänster som erbjuder möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar eller sätta in dagskassor. Vissa ombud erbjuder samtliga tre tjänster och andra erbjuder någon eller några av dem.

Ofta är det lokala handlare eller bensinstationer som är betaltjänstombud. Men även andra aktörer som exempelvis intresseföreningar kan ansöka om att bli betaltjänstombud. Om du vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Ett betaltjänstombud kan få ersättning för de kostnader som uppstår i samband med installation och drift av betaltjänsten. Exempel på kostnader som kan täckas är utrusning, installation och utbildning, support och utbytesservice, om- och tillbyggnad samt el, internet och larm. Det är nettokostnader som ersätts, alltså skillnaden mellan kostnader och intäkter för ombuden.

Om du är intresserad av att bli betaltjänstombud och vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län samordnar arbetet

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samordna myndighetens arbete med grundläggande betaltjänster, och vara stöd till övriga länsstyrelser. Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar till exempel för att sammanställa och redovisa länsstyrelsernas bevakning i den årliga rapporten.

Kom igång med digitala betalningar, manualer på flera språk

Vissa grupper har svårt att röra sig i samhället och behöver kunna göra digitala betalningar via mobilen. För dig som tidigare kanske inte har använt dessa tjänster kan det dock vara svårt att komma igång på egen hand.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har därför, i samverkan med övriga länsstyrelser, tagit fram enkla manualer på 13 olika språk för Android och iPhone. Där guidas du steg för steg genom processen att ladda ner och komma igång med BankID och Swish.

För att se alla manualer på olika språk, klicka på plustecknen nedan.

Informationsfilmer på svenska

Det kan vara lättare att komma igång med digitala betaltjänster om någon visar hur man gör. Därför har länsstyrelserna i Södermanlands, Kalmars, Blekinges och Gotlands län i samverkan tagit fram flera informationsfilmer.

Filmerna tar bland annat upp hur du laddar ned nödvändiga appar och hur mobilt bank-ID, Internetbanken, Swish och QR-koder med mera fungerar.

För att hitta dem klickar du på plustecknet nedan.

Utbildning i digitala betaltjänster 1: Introduktion.

Utbildning i digitala betaltjänster 2: Kom igång med Apple-ID, för dig med Iphone.

Utbildning i digitala betaltjänster 3: Kom igång med Google Play, för dig med Android.

Utbildning i digitala betaltjänster 4: Kom igång med Apple BankID, för dig med Iphone.

Utbildning i digitala betaltjänster 5: Kom igång med Android BankID, för dig med Android.

Utbildning i digitala betaltjänster 6: Betala med mobilen, för dig med Iphone eller Android.

Utbildning i digitala betaltjänster 7: Blippa, betala med blipp, för dig med Iphone eller Android.

Utbildning i digitala betaltjänster 8: Säkerhet, för dig med Iphone eller Android.

Utbildning i digitala betaltjänster 9: Ladda ner/beställa Swish, för dig med Iphone eller Android.

Utbildning i digitala betaltjänster 10: Betala med Swish, för dig med Iphone och Android.

Kontakt

Tommy Sjöling

Regional samordnare för grundläggande betaltjänster