Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Sveriges livsmedelsstrategi

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

  • hållbar utveckling i hela landet
  • att skapa tillväxt och sysselsättning
  • att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan
  • att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar
  • ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, regeringen Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Livsmedelsprogram för Halland

Livsmedelsprogrammet för Halland är ett regionalt initiativ till den nationella livsmedelsstrategin. Den halländska livsmedelssektorn betyder mycket för Halland. Den bidrar till njutning och livskvalitet, hälsa, upplevelser och inte minst många jobb. Livsmedelssektorn står för mer än sju procent av den totala sysselsättningen i Halland, tvåa i Sverige procentuellt sett.

Syftet med det halländska livsmedelsprogrammet är att livsmedelssektorn ska ha gemensamma mål och en tydlig aktivitetsplan för framtiden. Det ska leda till att näringen fortsätter att ligga i framkant i länet och i Sverige.

Webbplatsen livsmedelsprogramhalland.se Länk till annan webbplats.

Livsmedelsprogram för Halland - inriktning 2021 Pdf, 7.6 MB.

Programmet har tagits fram i ett dialogarbete som startade 2016. Region Halland och Länsstyrelsen i Halland var huvudansvariga. Flera parter i den halländska livsmedelskedjan har varit med och aktivt drivit på.

Arbetet fortsätter i olika grupper och projekt

Programmet är en öppen och pågående kreativ process. Det finns fyra tematiska insatsområden och till varje område finns det en arbetsgrupp och/eller projekt som driver arbetet framåt.

  1. Innovation och marknad
  2. Måltidsturism
  3. Offentliga måltider - lokal mat
  4. Kompetens
  5. Råvaror och förädling

Vill du vara med och utveckla Mathalland?

Vill du engagera dig i arbetet för att göra Halland till en ännu mer framgångsrik matregion?

Då vill vi gärna att du kontaktar oss.

Kontakt

Ann-Charlotte Ericsson

Region Halland

Telefon 035-17 98 44

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss