Ljunghedar – mosaikartad skötsel gynnar en unik artmångfald

Ljunghed är en fascinerande miljö som myllrar av liv och den är även ett av Västeuropas äldsta kulturlandskap. Miljöns extremt snabba försvinnande i kombination med frånvaro av relevant skötsel på återstående areal är förklaringen till att dessa miljöer hyser ett mycket stort antal rödlistade arter. Fjärilar, bin, kärlväxter, svampar, skalbaggar och många andra artgrupper har sitt hem här och ljungheden har stor betydelse för många av våra vilda pollinatörer. I den här rapporten sammanställs en omfattande uppföljning av halländska hedar där vi tittat på artmångfald, viktiga strukturer, successioner och skötselmodeller. Målsättningen har varit att förbättra underlaget för arbetet med att bevara och utveckla hedarnas höga naturvärden framöver.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=172&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss