Transport av djur

När du transporterar levande djur ska det ske på ett säkert sätt och djuren får inte utsättas för skador eller lidande. Länsstyrelsen kontrollerar transporter av djur, allt från transport av sällskaps­djur i bil till större slakttransporter. Vi besiktigar även fordon som ska transportera djur.

Länsstyrelsen kan kontrollera din djurtransport när du exempelvis transporterar lantbruksdjur till slakteri, hästar till tävling, katten till kattvakten eller hunden till skogen för en långpromenad. Länsstyrelsen kontrollerar också att de transportörer som behöver det har transportörtillstånd och kompetensbevis och att handlingarna följer med transporten.

Besikta djurtransporter

Du som transporterar djur inom din ekonomiska verksamhet ska besiktiga ditt fordon hos Länsstyrelsen. I vissa fall kan även du som transporterar djur privat behöva besiktiga ditt fordon. Information om vad som är en ekonomisk verksamhet finns hos Skatteverket.

Ekonomisk verksamhet på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vid en besiktning kontrollerar Länsstyrelsen bland annat att

  • inga skaderisker finns
  • transporten är hållbar och anpassad för det djurslag som ska transporteras
  • ventilationen är tillräcklig.

Avgifter för besiktning

Vi tar ut en avgift för att göra en besiktning:

  • För behållare som kan flyttas mellan olika fordon är avgiften 1000 kronor.
  • För lätt lastbil, personbil och släpfordon, avsett att dras av lätt lastbil eller personbil, är avgiften 1500 kronor.
  • För tung lastbil och släpfordon, avsett att dras av tung lastbil, är avgiften 3000 kronor.

Likaså görs även kontroller av transporter på hästtävlingar, slakterier, på gårdar och en mängd andra platser där djurtransporter finns.

Besiktning i Halland

Besiktningen görs på en parkeringsplats utanför Länsstyrelsen i Halland, som är belägen i Halmstad. Det går även boka besiktning på annan plats i Halland enligt överenskommelse. Det går fortare att få en tid om transportören kommer till Länsstyrelsen för besiktning.

Viktigt att tänka på

Tänk på att:

  • Vara ute i god tid! Boka helst din besiktning med två veckors marginal. Om du kan komma hit med ditt fordon går det snabbare.
  • Transporten bör vara väl rengjord inför besiktningen.

Boka besiktning

Besiktningen bokas via e-tjänsten eller Länsstyrelsens växel, 010-224 30 00.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)