Smittskydd och djurhälsa

Misstänker du att ditt djur har fått en allvarlig smittsam sjukdom? Anmäl det omedelbart till en veterinär. Veterinärer ska snarast anmäla misstanke om smittsamma sjukdomar till Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Det finns regler för att förebygga smittspridning. Du som har besöksverksamhet ska anmäla det till Länsstyrelsen.

Anmälningsplikt för djurägare

Du som har hand om ett djur och misstänker att det smittats av en allvarlig smittsam djursjukdom är skyldig att direkt anmäla det till veterinär. Exempel på allvarliga smittsamma djursjukdomar är fågelinfluensa, mul- och klövsjuka, mjältbrand, svinpest, blåtunga, rabies och newcastlesjuka.

Afrikansk svinpest

Den mycket smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest har under de senaste åren spridit sig i Europa och i september 2023 konstaterades det första fallet av afrikansk svinpest i Fagersta kommun, i Västmanlands län. Berörda myndigheter har jobbat intensivt med att lokalisera, begränsa och bekämpa smittan. Arbetet har varit mycket framgångsrikt, men det råder fortfarande restriktioner i området.

Sjukdomen är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin.

Afrikansk svinpest är inte farlig för människor. Däremot överförs ofta smittan till vildsvin av människor som reser över landsgränser och lämnar matrester efter sig. Därför finns det några viktiga punkter att tänka på för att förhindra spridning.

  • Var extra uppmärksam på sjuka och självdöda vildsvin när du rör dig i naturen. Rapportera fynd till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, telefonnummer dagtid 018-67 40 00 eller jourtid 018- 67 40 01. Det går även bra att rapportera genom formuläret på: rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats.
  • Släng eller lämna aldrig matavfall så att vilda djur eller tamgrisar kommer åt det.
  • Mata inte vilda djur eller tamgrisar med matavfall.
  • Ta inte med fläsk- eller charkprodukter från smittade länder. De kan innehålla virus!
  • Tänk på att rengöra kläder och utrustning om du besökt smittade länder och du varit i kontakt med vilda djur eller grisar.

Om afrikansk svinpest, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Om afrikansk svinpest, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats.

Fågelinfluensa

Den 29 april 2024 upphävde Jordbruksverket högriskområdet för fågelinfluensa för flera kommuner i södra Sverige. Det är därmed fritt fram för fjäderfä och andra fåglar i fångenskap att gå fritt utomhus i hela Halland igen. Det blir också åter tillåtet att anordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang i hela landet.

Om fågelinfluensa, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Om fågelinfluensa, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats.

Lägesbilder kopplat till smittoläget, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats.

Anmälningsplikt för veterinärer

Epizootisjukdom och salmonella

En veterinär som misstänker allvarlig smittsam djursjukdom, så kallad epizootisjukdom, eller salmonella hos djur ska skyndsamt anmäla det till Länsstyrelsen och Jordbruksverket via e-post eller telefon.

Andra anmälningspliktiga djursjukdomar

Det finns även andra djursjukdomar som kan smitta till djur eller mellan djur och människor som är anmälningspliktiga. För dessa gäller anmälningsplikten för veterinärer och för obduktions- eller laboratorieverksamhet.

Klinisk misstanke om djursjukdom

Dessa sjukdomar ska veterinär anmäla till Länsstyrelsen vid klinisk misstanke:

  • hästinfluensa typ A
  • kvarka
  • virusabort (centralnervös form)
  • virusarterit
  • MRSA (alla djurslag).

Anmäl klinisk misstanke om djursjukdom

Gör din anmälan i vår e-tjänst för klinisk misstanke om sjukdom på djur. Veterinärer ska anmäla till Länsstyrelsen i det län där det smittade djuret hålls.

Du behöver e-legitimation för att kunna använda e-tjänsten.

E-post eller telefon

Du kan även mejla din anmälan om misstänkt sjukdom till djurskydd.halland@lansstyrelsen.se. Använd Jordbruksverkets blankett eller skicka uppgifterna direkt i ditt e-postmeddelande.

Ring Länsstyrelsens växel 010-224 30 00 vid misstanke om epizooti eller zoonos.

Hygienkrav för djurhållare

För att förhindra att smitta sprids mellan djur och människor finns allmänna hygienregler för djurhållare. Det är viktigt att det finns möjlighet för de som är på en anläggning med djur att kunna tvätta och desinficera händerna. Reglerna gäller inte dig som bara har djur i ditt hem

Hygienkrav för dig som har besöksverksamhet

Det finns särskilda hygienregler för dig som har en besöksanläggning där människor har möjlighet till direkt kontakt med djur. Bland annat ska besökarna kunna tvätta och desinficera sina händer i nära anslutning till djuren. Det ska också finnas information till besökare om hur de kan minska risken att sprida smitta mellan djur och människor.

Reglerna för besöksverksamheter gäller om du har en anläggning med livsmedelsproducerande djur, hästar eller annan typ av djurhållning. Det gäller även dig som har vård- eller terapihundar.

Länsstyrelsen kontrollerar att hygienreglerna följs.

Allmänna och särskilda hygienregler uppdelade efter djurslag, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Vem gör vad inom smittskydd för djur?

Jordbruksverket har det övergripande nationella ansvaret för smittskyddsfrågor och för att bekämpa smittsamma sjukdomar. Länsstyrelsen har det regionala ansvaret. Länsveterinären samordnar information om länets aktuella sjukdomsstatus.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och sex länsstyrelser samarbetade i ett projekt för att minska smittspridningen av kvarka och andra smittsamma sjukdomar hos häst. Årligen anmäls i snitt omkring 50 utbrott av kvarka, men det verkliga antalet misstänks vara högre. Kvarka orsakar lidande hos hästar och kostar hästnäringen mycket pengar.

Projektet pågick under delar av 2016 - 2017 och resulterade i en rapport.

Rapport hästsmittskyddsprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvarkautbrott leder till ökade utgifter för isolering och veterinärvård, förlorade inkomster på lektioner, träningar, tävlingar, uthyrning med mera samt i värsta fall förlust av hästar. Att smittspåra har stor betydelse för att förhindra vidare smittspridning. Hästar åker över länsgränserna och här finns ett behov av samarbete med informationsutbyte mellan länsstyrelserna.

Om kvarka, Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats.

Transport av animaliskt avfall

För att förhindra att smitta sprids från animaliskt avfall (döda djur och slaktrester), finns regler om hur det får användas och hanteras. Du får till exempel inte mata grisar eller fåglar med matavfall som innehåller kött eller andra produkter från djur. På Jordbruksverkets webbplats finns mer information om hantering av animaliskt avfall.

Foder och utfodring med animaliska biprodukter, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen kontrollerar transporter av animaliska biprodukter. För att transportera sådant material ska du vara registrerad hos Jordbruksverket.

Jordbruksverkets blankett för att registrera yrkesmässig transport av animaliska biprodukter Länk till annan webbplats.

Antibiotikaresistenta bakterier

Resistenta bakterier blir allt vanligare och sambandet med överdriven antibiotikabehandling allt tydligare. Antibiotika är något av det mest värdefulla vi har. Antibiotika räddar liv och vi har länge tagit den möjligheten för given. Idag ökar antibiotikaresistensen i hela världen. För att bromsa utvecklingen måste alla bidra. Vi behöver antibiotika även i framtiden.

Läs mer om antibiotikaresistens och hur den kan bromsas på

Smittsäkra.se Länk till annan webbplats.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Får jag gräva ner en avliden häst på min mark?

Ja, det får du göra, det behövs inte längre tillstånd från Länsstyrelsen för detta. Dock måste din kommun godkänna platsen för nedgrävning. Du behöver även ha markägarens tillstånd. Kontakta miljökontoret i din kommun för mer information.

Vägledningen "Nedgrävning av döda djur, slaktbiprodukter och biprodukter från biodling", Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Veterinärenheten

Handläggare i djurskyddsgruppen

Telefon 010-224 30 00 (Växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss