Ansvarsfull alkoholservering

Länsstyrelsen samverkar med länets kommuner och polisen inom ansvarsfull alkoholservering för att skapa en säkrare, tryggare och trevligare restaurangmiljö.

Det finns en stark koppling mellan alkohol och våld. Den vetenskapligt utvärderade metoden Ansvarsfull alkoholservering (AAS) syftar till att minska alkoholrelaterade skador och våld i restaurangmiljö. Den bygger på ett strukturerat, långsiktigt arbete och består av tre delar:

 • en långsiktig etablerad samverkan mellan kommun, länsstyrelse,
  polis och restaurangbransch,
 • en tvådagars utbildning i ansvarsfull alkoholservering för
  restaurangpersonal,
 • förbättrad tillsyn och policyarbete

Målet är att minska nöjesrelaterad våldsbrottslighet, främst genom att alkohol inte ska serveras till underåriga eller märkbart påverkade gäster.

Mer information om Ansvarsfull alkoholservering hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

STADs information om metoden Ansvarsfull alkoholserveringlänk till annan webbplats

Utbildningar inom ansvarsfull alkoholservering

Respektive kommun i Halland erbjuder utbildningar för dig som arbetar inom restaurangbranschen. Du kan bidra till att skapa en god krogmiljö och en alkoholservering som sker med ansvar och medvetenhet. Klicka på din kommun för att se aktuella utbildningstillfällen och anmälan.

Kungsbackalänk till annan webbplats

Varberglänk till annan webbplats

Falkenberglänk till annan webbplats

Halmstadlänk till annan webbplats

Hyltelänk till annan webbplats

Laholmlänk till annan webbplats

Vi tjänar alla på att ta ansvar

Ansvarsfull alkoholservering leder till:

 • minskat våld
 • en trevligare och säkrare krogmiljö för gäster och personal
 • samhällsvinster
 • ekonomiska vinster

Metoden har utvärderats både när den arbetades fram inom STAD- projektet samt genom en effektutvärdering och en implementeringsstudie om spridningen i hela landet. Utvärderingarna visar att arbetet med metoden Ansvarsfull alkoholservering minskar våld.

Läs utvärderingarna på STAD:s webbplats, rapport 48, 49 och 50 från 2012länk till annan webbplats

Kontakt