Ansvarsfull alkoholservering

Länsstyrelsen samverkar med länets kommuner och polisen inom ansvarsfull alkoholservering för att skapa en säkrare, tryggare och trevligare restaurangmiljö.

Det finns en stark koppling mellan alkohol och våld. Den vetenskapligt utvärderade metoden Ansvarsfull alkoholservering (AAS) syftar till att minska alkoholrelaterade skador och våld i restaurangmiljö. Den bygger på ett strukturerat, långsiktigt arbete och består av tre delar:

 • en långsiktig etablerad samverkan mellan kommun, länsstyrelse,
  polis och restaurangbransch,
 • en tvådagars utbildning i ansvarsfull alkoholservering för
  restaurangpersonal,
 • förbättrad tillsyn och policyarbete

Målet är att minska nöjesrelaterad våldsbrottslighet, främst genom att alkohol inte ska serveras till underåriga eller märkbart påverkade gäster.

Mer information om Ansvarsfull alkoholservering hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

STADs information om metoden Ansvarsfull alkoholservering Länk till annan webbplats.

Utbildningar inom ansvarsfull alkoholservering

Respektive kommun i Halland erbjuder utbildningar för dig som arbetar inom restaurangbranschen. Du kan bidra till att skapa en god krogmiljö och en alkoholservering som sker med ansvar och medvetenhet. Klicka på din kommun för att se aktuella utbildningstillfällen och anmälan.

Kungsbacka Länk till annan webbplats.

Varberg Länk till annan webbplats.

Falkenberg Länk till annan webbplats.

Halmstad Länk till annan webbplats.

Hylte Länk till annan webbplats.

Laholm Länk till annan webbplats.

Vi tjänar alla på att ta ansvar

Ansvarsfull alkoholservering leder till:

 • minskat våld
 • en trevligare och säkrare krogmiljö för gäster och personal
 • samhällsvinster
 • ekonomiska vinster

Metoden har utvärderats både när den arbetades fram inom STAD- projektet samt genom en effektutvärdering och en implementeringsstudie om spridningen i hela landet. Utvärderingarna visar att arbetet med metoden Ansvarsfull alkoholservering minskar våld.

Läs utvärderingarna på STAD:s webbplats, rapport 48, 49 och 50 från 2012 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss