• Koka vattnet – förorenat dricksvatten inom Visby vattenledningsområde

  Det kommunala dricksvattnet i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem är förorenat av bakterien Clostridium. Region Gotland uppmanar alla med kommunalt dricksvatten i området att koka allt vatten innan man dricker det eller använder det till matlagning. Senaste nytt om händelseutvecklingen hittar du på www.gotland.se/kokavattnet

Agenda 2030

Agenda 2030 är Förenta Nationernas plan för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Länsstyrelsen ska bidra till att nå målen för Agenda 2030.

Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål.

De globala målen handlar om att

 • utrota fattigdom och hunger överallt
 • bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder
 • bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla
 • vidta ansträngningar för att nå dem som är mest utsatta först
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Länsstyrelsen ska

 • främja arbetet med Agenda 2030
 • i samverkan med andra aktörer i länen bidra till att genomföra målen på regional och lokal nivå
 • redovisa utvecklingen till regeringen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss