Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gotlands länsvapen

Eftersom Gotlands län bara består av ett landskap är länsvapnet och landskapsvapnet detsamma. Om du vill använda vapnet eller liknande vapen i samband med ett varumärke eller annat kännetecken för varor eller tjänster behöver du söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Gotlands länsvapen

Gotlands länsvapen har medeltida rötter, men fastställdes i sin nuvarande form i maj 1936. Vapnet består av ett blått fält med en stående vädur av silver med beväring av guld, bärande på en korsprydd stång av guld med ett rött banér med bård och fem flikar av guld.

Länsvapnet försett med den statliga kronan får endast användas av Länsstyrelsen i Gotlands län.

Gotlands länsvapen är en registrerad svensk vapensköld. Om du vill använda vapnet, till exempel som del i ett varumärke, behöver du söka tillstånd för det. Den som använder vapnet utan tillstånd kan dömas till böter.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs skriftligt till Länsstyrelsen i Gotlands län.

Ansökan ska innehålla

  • Sökandens namn/firma samt adress
  • Tydlig uppgift om det mönster/kännetecken som ansökan avser
  • Uppgift om vad vapnet ska användas till (varor, tjänster med mera)
  • Anledningen till att vapnet ska användas
  • Tydlig bild på vapnet

När ansökan lämnas in ska en avgift på 600 kronor betalas in till Länsstyrelsen i Gotlands läns bankgiro 5051-6749.

När din ansökan har kommit in till oss och ansökningsavgiften har betalats begär vi in ett yttrande från Riksarkivet innan vi meddelar beslut om tillstånd. Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos regeringen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss