Säkerhetsskydd

Länsstyrelsens är länets högsta civila totalförsvarsmyndighet med uppgift att samordna och leda andra civila myndigheter i händelse av höjd beredskap eller krig. Det ställer särskilda krav på att myndigheten bedriver ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete.

För Länsstyrelsen i Gotlands län tillkommer regeringsuppdraget som rör den så kallade utvecklingssatsningen, som handlar om att bygga ett modernt totalförsvar på Gotland . Länsstyrelsen är, tillsammans med Försvarsmakten på Gotland, ansvarig för att föra utvecklingen och uppbyggnaden av totalförsvaret framåt. Detta arbete ställer i sig stora krav på en utveckling av myndighetens säkerhetsskydd.

Länsstyrelsen som skyddsobjekt

För att säkerställa det säkerhetsskydd som vi på länsstyrelsen är skyldiga att upprätthålla enligt säkerhetsskyddslagen är våra lokaler skyddsobjekt. Det innebär bland annat att obehöriga inte har tillträde till lokalerna. Du är naturligtvis välkommen att besöka oss, men kom ihåg att ta med dig legitimation eftersom det krävs vid inpassering.

Kontakt

Kontakta oss om du har några frågor om säkerhetsskydd.