Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information till Gotlands sommarfirare

Är du en av alla människor som ska spendera din sommar på Gotland? Här har vi samlat tips och nyttig information som kan vara bra att ha med sig på semestern.

Håll koll på rådande eldningsförbud

Eldningsförbudet upphör att gälla lördagen 5 augusti klockan 13.00

Upptäck några av Gotlands besöksmål

På Gotland finns omkring 150 naturreservat. Under sommaren är dessa populära besöksplatser där du kan uppleva både historia och häftig natur. På vår webbplats har vi listat alla våra besöksmål. Läs mer och hitta din nästa utflykt här:

Besöksmål

Tips: Kryssa naturreservat!

Vi har tagit fram en krysslista där du kan pricka av de naturreservat som du besöker. I krysslistan finns även en karta med information om bekvämligheter ute i reservaten.
Du kan hämta ut ett fysiskt exemplar i receptionen hos oss på länsstyrelsen på Visborgsallén 4 i Visby eller ladda ner den här:

Krysslista för nedladdning Pdf, 2.3 MB.

Terrängkörning

Gotland är en ö med en häftig men känslig natur. Det är därför viktigt att du har koll på var du kan köra ditt fordon och inte. Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

På vår webbplats hittar du allt du behöver veta om terrängkörning:

Motortrafik i naturen

Hjälp till att motverka kräftpest

Visste du att Gotland är ett skyddsområde för flodkräftan? Det innebär att vi måste hjälpas åt att hålla smittsamma kräftsjukdomar borta.

Inom skyddsområdet är det förbjudet att:

  • saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor som inte härrör från området,
  • i områdets sötvatten använda fisk som betesfisk om den har fångats i sötvatten utanför området,
  • i områdets sötvatten utan föregående desinfektering använda fiskeredskap, båtar, maskiner och andra föremål som har använts i sötvatten utanför skyddsområdet och
  • utplantera signalkräfta.

Mer information om friluftsliv i sjöar och vattendrag, lansstyrelsen.se

Ska du paddla kanot eller SUP i våra insjöar i sommar? I filmen nedan kan du ta del av hur du desinficerar din båt och hjälper till att skydda våra flodkräftor.

Planerar du ett sommarbröllop?

Då kanske du behöver en vigselförrättare? Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare och har en lista över vilka personer som är vigselförrättare på Gotland.

Lista över vigselförrättare i Gotlands län

Hjälp till att spara vatten

På Gotland råder det vattenbrist under sommarsäsongen. Vi är många på ön som ska dela på de vattenkällor som finns och det är därför viktigt att vi hjälps åt att spara vatten.

Från och med tisdag 20 juni gäller bevattningsförbud på delar av Gotland för abonnenter som är kopplade till Region Gotlands vattenledningsnät. Även för dig med egen brunn är det en god idé att vara sparsam med vattnet redan nu för att inte riskera vattenbrist senare under säsongen.

På Region Gotlands webbplats kan du ta del av tips på hur du kan spara vatten Länk till annan webbplats.

Håll dig uppdaterad om torkan

Det varma och nederbördsfattiga vädret har lett till torka i Gotlands län. På länsstyrelsens webbplats kan du ta del av samlad information kopplad till brandrisk, vattensituationen i länet och lantbrukets situation.

Aktuell information om torkan

Håll koll på Östersjöns algblomning i sommar

Länsstyrelsens informationscentral för Egentliga Östersjön uppdaterar om algläget flera gånger i veckan och ger råd om vad du ska tänka på vid kontakt med vatten i samband med algblomning.

Information om aktuell algblomning på Länsstyrelsen Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Samla fossil – vad gäller?

Fossiler är vackra minnen från urtiden som visar hur miljöer och organismer sett ut för miljontals år sedan. Det finns inte obegränsat med fossiler och de kommer inte att återbildas. Det är viktigt att de får finnas kvar för kommande generationer, därför måste insamling ske med stor hänsyn och försiktighet.

Information om att samla fossil

Information om fågelinfluensa

Det pågår just nu ett utbrott av fågelinfluensa hos vilda fåglar på Gotland. I juni har smitta även konstaterats i en tambesättning värphöns i länet. För att minska risken för smittspridning är det viktigt att ha kunskap om viruset och hur du ska bete dig om du stöter på en död eller sjuk fågel.

Vanliga frågor och svar om fågelinfluensa

Flyga drönare

Du som vill flyga med drönare på Gotland behöver ha koll på vilka regler som finns och var det är tillåtet att flyga. Om du önskar flyga med drönare inom ett restriktionsområde måste du först ansöka om tillstånd. Det görs i regel hos Transportstyrelsen, som även tillhandahåller all övriga information som är bra att ta del av om drönarflygning: www.transportstyrelsen.se/dronare Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Gotlands län handläggare endast dispenser för att flyga inom restriktionsområde R31, runt Karlsöarna och Ekstakusten, där flygförbud gäller mellan 15 mars och 15 augusti. För att söka dispens inom det området använder du blanketten på den här sidan:

Tillstånd Natura 2000-områden

Fornfynd

På Gotland hittas många fornfynd, inte minst under sommaren när vi är många som rör oss ute i naturen. Det kan handla om mynt eller silverföremål men också om hela eller delar av redskap, vapen och keramik som tillverkats före år 1850 och som inte längre har någon ägare.

Om du hittar något som du tror kan vara ett fornfynd ska du höra av dig till oss på länsstyrelsen. Plocka helst inte upp fyndet ur jorden utan ring till oss så att vi kan komma ut och besiktiga platsen först.

Information om fornfynd och fornlämningar

Länsstyrelsen önskar dig en härlig Gotlandssommar!

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss