Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Våra nyhetsbrev

Länsstyrelsen producerar och skickar ut flera nyhetsbrev via e-post. Här kan du läsa mer om dem och registrera dig som prenumerant.

Nu har arbetet med att bilda en ny nationalpark på norra Gotland dragit igång. Genom det här nyhetsbrevet kan du hålla dig uppdaterad om det fortsatta arbetet.

Prenumerera på nyhetsbrevet om Bästeträsk - Sveriges nästa nationalpark Länk till annan webbplats.

Det här nyhetsbrevet är för dig som är intresserad av ekologisk produktion, med särskilt fokus på Gotland. Här kan du se vad som är på gång gällande kursutbud och möjligheter till rådgivning.

Prenumerera på nyhetsbrevet Eko Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrevsarkiv Eko

Det här nyhetsbrevet är för dig som är intresserad av biologisk mångfald och kulturmiljön i odlingslandskapet.

Prenumerera på nyhetsbrevet Ett rikt odlingslandskap Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrevsarkiv Ett rikt odlingslandskap

Nyhetsbrevet skickas ut några gånger per år till intresserade friluftsaktörer på Gotland.

Prenumerera på nyhetsbrevet Friluftsliv på Gotland Länk till annan webbplats.

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.

Prenumerera på nyhetsbrevet Greppa Näringen Länk till annan webbplats.

Jordi är ett digitalt nyhetsbrev som tar upp aktuella frågor som har med lantbruk och landsbygdsutveckling på Gotland att göra.

Prenumerera på nyhetsbrevet Jordi Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrevsarkiv Jordi

Det här nyhetsbrevet handlar om bland annat ledarskap, marknadskunskap och företagsutveckling. Allt för att företag på landsbygden ska utvecklas, kunna ta tillvara landsbygdens resurser och skapa nya arbetstillfällen.

Prenumerera på nyhetsbrevet Skapa nya jobb på landsbygden Länk till annan webbplats.

Vatten är ett nyhetsbrev som handlar om grundvatten, ytvatten, havsvatten och fiske. Det ges ut några gånger per år.

Prenumerera på nyhetsbrevet Vatten Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrevsarkiv Vatten

Du kan också prenumerera på alla nyheter som publiceras på webbplatsen.

Prenumerera på alla nyheter

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss