Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Torrt väder påverkar Gotland

En ko står bredvid en vattentank på en torr betesäng.

Det varma och nederbördsfattiga vädret har lett till torka i Gotlands län. Här kan du ta del av samlad information kopplad till brandrisk, vattensituationen i länet och lantbrukets situation.

Brandrisk och eldningsförbud

Eldningsförbudet upphör att gälla lördagen 5 augusti klockan 13.00

Bevattningsförbud och uppmaning om att spara på vattnet

Från och med tisdag 20 juni gäller bevattningsförbud på delar av Gotland för abonnenter som är kopplade till Region Gotlands vattenledningsnät. Även du som har egen brunn rekommenderas att vara sparsam med vattnet redan nu för att inte riskera vattenbrist senare under säsongen.

Bevattningsförbud från 20 juni, Region Gotland Länk till annan webbplats.

Uppmaning om att spara på vattnet

Aktuella grundvattennivåer, SGU Länk till annan webbplats.

Låga vattennivåer i länets vattendrag

Vattenflödena i många av Gotlands vattendrag är för årstiden mycket låga. Det vatten som finns i vattendragen behövs för att djur- och växtlivet ska klara sig. Länsstyrelsen uppmanar därför alla som inte har tillstånd till vattenuttag att undvika uttag från vattendragen.

Gör en anmälan om vattenverksamhet om du önskar göra vattenuttag från ett vattendrag

Torkans påverkan på lantbruket

Många sena frostnätter och en mycket nederbördsfattig vår och försommar påverkar det gotländska lantbruket. LRF Gotland bedömer att vallskörden så här långt uppgår till cirka 70-75 procent av en normalskörd.

Lantbrukare ges möjlighet att skörda marker i förtid

För att underlätta i torkan och minska risken för foderbrist inom lantbruket har länsstyrelsen beslutat att tillämpa undantag för skörd. Undantaget innebär att du som lantbrukare inte riskerar avdrag för trädor som slås före den 1 augusti eller för skyddszoner som skördas före 1 juli.

Om undantaget för skörd av träda

Betesmarksförmedling

Söker du betesmark eller har du betesmark men saknar djur? Då kan länsstyrelsen hjälpa till att förmedla kontakt för ett utbyte.

Ta hjälp av länsstyrelsens betesförmedling

Mer information för lantbrukare:

Om torka, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Om vattenbrist, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Hästar och torka – tips till dig som har hästar!

Stora delar av Sverige är i år påverkat av torka, med följder som innebär att beten torkar bort och att förstaskörden av vallfoder på många håll varit väsentligt mindre än normalt. Det är för tidigt att avgöra hur allvarliga konsekvenserna blir, men du som håller hästar gör klokt i att hålla dig informerad kring vad som kan vara viktigt att tänka på avseende beten och planera din grovfoderanskaffning med god framförhållning.

Vi nås av information om att många funderar på att importera foder – något som kan innebära stora risker för att få in djur- och växtsmittor eller ogräs som inte idag finns i Sverige. Vi har samlat viktig information kring dessa frågor som vi hoppas kan underlätta för dig som har hästar.

Hjälp dina betesdjur vid torka och värme - SV Länk till annan webbplats.A
Producera och hantera foder på lantbruk och annan primärproduktion - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.
Registrering av primärproduktion - lansstyrelsen.se
Att tänka på vid import av grovfoder – Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.
Så utfodrar du hästen vid foderbrist - Hästsverige Länk till annan webbplats.
Information till Hästsverige - LRF-häst Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss