Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En dag om hassel

En grupp människor står framför en hassel och lyssnar på skogsträdgårdsmästaren Philipp Weiss.

Intresset var stort för kursen "Hasselnötter och hasselnötsodling del 1 – vårt bortglömda livsmedel och kulturarv". Så många som 60-talet personer tog sig till Lövsta och Gotland Grönt Centrum den 14 mars för att lyssna på föredragshållaren och författaren Philipp Weiss.

Philipp, som är skogsträdgårdsmästare och permakulturdesigner, har ägnat en stor del av sin egen skogsträdgård till nötodling och framförallt hasselnötsodling. Fokus under hans föredrag låg främst på de gotländska förhållandena. Deltagarna fick en inblick i hasselns uråldriga historia och hur enormt viktig den har varit för människan genom årtusenden.

Deltagarna bjöds på praktiska tips inom modern nötodling samt kunskaper kring hasselns mycket höga naturvärden – hur viktig den är för vår biologiska mångfald med nära 300 arter knutna till sig, som alla är beroende av hasseln i sin livsmiljö.

En grupp människor står vid en hassel och lyssnar på Annika Forslund.

Under eftermiddagens fältstudier gavs deltagarna fördjupade kunskaper kring hasselns naturvärden av Länsstyrelsens Annika Forslund. Bland annat berättade Annika om, och visade rödlistade arter och signalarter knutna till hasseln, medan Philipp visade på och pratade om hasseln utifrån nöt- och nötodlingsperspektivet.

Det som helt genomsyrade kursdagen, och som gör det hela oerhört intressant, är insikten vi fick; det finns inget exakt facit. Det vi har är fragment av kunskap kring hur man gjorde förr, men vi vet inte. Vi vet hur man bedriver framförallt konventionell nötodling idag, men hur gjorde vi egentligen på Gotland för 200 år sedan?

Skogsträdgårdsmästaren Philipp Weiss klättrar i en hassel.

Det är en fascinerande tanke och ett spännande arbete vi har framför oss, att försiktigt testa och återuppbygga kunskapen kring hasselnötsodling igen. Att varsamt ta vara på resursen som finns, och på det sätt vi gjort här på ön i årtusenden.

– Denna insikt lyckades Philipp förmedla med en stor kunskap och ödmjukhet.

Till nästa kurstillfälle, i augusti då Philipp kommer tillbaka för del 2, fick kursdeltagarna en liten hemläxa. Till den träffen ska alla ta med nötter från sina hem/platser runt om på ön. På så sätt kan vi jämföra, titta på storleksskillnader, olika former och antal per klase med mera. Ett litet nötupprop helt enkelt, en form av inventering och början på en ny (återväckt) nötkunskap!

Kursen arrangerades av länsstyrelsen inom projektet Ett rikt odlingslandskap och har finansierats med medel från EU och svenska staten.

Mer information om Ett rikt odlingslandskap

EU-logga och texten "Medfinansieras av Europeiska Unionen".

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss