Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt stöd ska gynna den biologiska mångfalden

Blommande klöveräng intill ett fält.

Från den 1 februari finns ett stöd att söka för samarbetsprojekt som resulterar i nyanläggning av blommande ytor och andra livsmiljöer i odlingslandskapet.

För att gynna den biologiska mångfalden på Gotland utlyser länsstyrelsen 2,5 miljoner kronor för samarbetsprojekt som anlägger blommande ytor och småbiotoper.

– Syftet är att skapa nya livsmiljöer i odlingslandskapet. Även småskaliga åtgärder gör skillnad för den biologiska mångfalden, säger Malin Wred som är handläggare för stödet på länsstyrelsen.

Småbiotoper kan exempelvis bestå av småvatten, sandblottor eller blommande bryn. De nya livsmiljöerna kommer öka spridningsmöjligheterna för djur och växter i jordbrukslandskapet.

Stödet är en del av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken i EU 2023-2027. Det kan sökas av myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag fram till 31 mars 2024.

Aktuella utlysningar

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss