Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gamla kartor – en viktig källa till landskapets historia

En grupp människor går i ett grönt landskap.

Under en fantastisk oktoberdag samlades 20-talet personer för att delta på kursen Att tolka historiska landskap inom Ett rikt odlingslandskap (ERO).

Dagen började i Vänge bygdegård, där föreläsaren, arkeologen och kulturgeografen Dan Carlsson inledde dagen med en presentation över källorna och det spännande kartmaterialet som finns bevarat redan från slutet av 1600-talet.

Dan berättade om olika kultur- och fornlämningar, och utgick från hur man känner igen de olika lämningarna i landskapet. Vad avgör dess ålder och utseende, och var kan man förvänta sig att hitta lämningarna, i vilka miljöer?

En grupp människor står samlade och tittar på marken och ett dokument de har i handen.

Deltagarna blev snart varse att historiska kartor är en av de allra viktigaste källorna i att finna vägen till vår historia. Och därtill fick vi tips och råd kring var dessa kartor finns att hitta digitalt, och vad som går att utläsa i dem.

Kring lunchtid samåkte vi till det rekonstruerade långhuset i Sjonhem, där Sean och Matilda Mackey tänt upp eldar, ljus och oljelampor och välkomnade oss. En fantastisk inbjudande miljö att avnjuta sin medhavda lunch på, och med möjlighet att kastas tillbaka nästan 2 000 år i tiden. Under lunchen passade Dan Carlsson på att berätta om husets konstruktion, funktion och tiden från vilken dessa långhus var gotlänningarnas boplatser.

Ett lågt hus byggt i staplad sten med gräs på taket. En dörr finns på gaveln, inga fönster syns.

Efter lunchen blev det fältstudier där vi med hjälp av kartor och nygamla ögon tillsammans tittade, upptäckte och tolkade olika sorters lämningar. Det var gravar, husgrunder, hägnadslämningar, malstenar, fornåkrar… och till och med en fornborg! Vi fick lära oss att variationen och utbudet av lämningar i de gotländska markerna är stort och minst sagt komplext. Här finns olika epoker, århundraden och faktiskt årtusenden som överlappar varandra! Dessutom kan att man inte alltid man se lämningarna med blotta ögat.

En strålande sol gjorde gruppen sällskap, och många var de nya kunskaper och insikter som tillkom under dagen.

Kursen arrangerades av länsstyrelsen inom projektet Ett rikt odlingslandskap och har finansierats med medel från EU och svenska staten.

Mer information om Ett rikt odlingslandskap

Logotyp för projekt finansierade med stöd från EU.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss