Skyfallsliknande regn i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Få koll på Gotlands invasiva arter

Foto av en kvinna som sitter på marken, hållandes i en gren med gröna blad.

I filmen berättar Tiina mer om de arter som är vanliga i Gotlands ängs- och betesmarker.

Det finns en ganska lång lista med främmande och invasiva arter som gärna växer på eller i anslutning till våra gotländska betesmarker. Visste du att dessa arter ska rapporteras in till artbanken? Här hittar du allt du behöver veta när det kommer till att rapportera in invasiva främmande arter och hur du känner igen de vanligaste arterna på Gotland.

Länsstyrelsen och andra myndigheter använder sig av SLU:s verktyg Artportalen, för att få en så bra bild som möjligt av var invasiva arter finns och hur de sprids. De rapporter som kommer in via invasivaarter.nu och rappen.nu hamnar efter granskning i Artdataportalen.

– Rapporterna är guld värda för vårt arbete. Alla kan enkelt rapportera in via invasivaarter.nu och rappen.nu, säger Tiina Kumpula, handläggare vid enheten för naturskydd.

Du kan med fördel använda både Rappen och Invasivaarter i din mobil, så fyller verktyget automatiskt i datum, tid och plats (om du tillåter platstjänster) och det blir enkelt att ta ett foto och bifoga.

Invasivaarter.nu

Här kan du rapportera alla invasiva främmande växter och djur som tas upp på EU:s lista före år 2019. Några av dem finns redan i Sverige och andra riskerar att komma hit. Här kan du också rapportera fyra vanliga invasiva arter som inte är EU-listade: blomsterlupin, parkslide, sjögull och vresros.
Rapportera invasiva främmande växter och djur på invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.

Rappen.nu

Här kan du rapportera observationer av vattenlevande djur och växter, både invasiva och andra, viktigast är arter som är nya för Sverige. Rappen drivs av Havs- och vattenmyndigheten.
Rapportera vattenlevande djur och växter på rappen.nu Länk till annan webbplats.

Lär känna de vanligaste arterna på Gotland

Inom projektet Ett rikt odlingslandskap har vi nu tagit fram en informationsfilm till dig som är lantbrukare. I filmen berättar Gunilla Lexell och Tiina Kumpula mer om hur du kan känna igen de invasiva arterna. Tiina uppmanar även dig som lantbrukare att gärna höra av dig om du har hittat effektiva sätt att bli av med någon av dessa arter. Det går då bra att skicka ett e-post till tiina.kumpala@lansstyrelsen.se eller till gunilla.lexell@lansstyrelsen.se.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss