Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bekräftad fågelinfluensa på vilda fåglar längst Gotlands västra kust

De döda fåglar som under vecka 25 hittades vid Ekstakusten och Karlsöarna var smittade av fågelinfluensa. Det konstaterar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), efter att ha analyserat de sillgrisslor och måsar som Länsstyrelsen skickat in.

– Precis som förra sommaren har vi under juni kunnat se en ökad dödlighet bland vilda fåglar. Skillnaden i år är att vi får in rapporter om fler döda måsar, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

Risken att fågelinfluensa smittar människor bedöms generellt vara låg, enligt Folkhälsomyndigheten. Däremot råder länsveterinär allmänheten att inte röra de döda eller sjuka fåglar som man stöter på i naturen.

– Även om du som människa inte blir sjuk kan du bidra till att smittan sprids vidare. Det är därför viktigt att låta fåglarna vara. Stöter du på en sjuk fågel finns det tyvärr inget du kan göra. Sjukdomsförloppet går fort, säger Agneta Karlsson Norström.

Rapportera in fågelfynd

Om du stöter på en sjuk eller död fågel ska du rapportera in det till SVA via deras digitala formulär: https://rapporteravilt.sva.se/ Länk till annan webbplats.

– Det som rapporteras in till SVA hjälper oss att följa smittan och därefter ta kloka beslut gällande hantering av viruset, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

Var rädd om dina hobbyfåglar

Under juni kunde det även konstateras att en tambesättning med värphöns hade smittats av fågelinfluensa. Det är därför viktigt att du som har hobbyfåglar är noga med dina hygienrutiner och uppmärksam på eventuella symptom.

Du ska alltid kontakta veterinär om dödligheten ökar i din besättning, det blir förändringar i foder- och vattenkonsumtionen, produktionen av ägg minskar, det blir förändringar i äggskalen eller om djuren får nedsatt allmäntillstånd.

Jordbruksverkets information om hur du kan skydda dina hobbyfåglar Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om fågelinfluensa

På länsstyrelsens webbplats har vi samlat vanliga frågor och svar om det pågående utbrottet.
Information om fågelinfluensa

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss