Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Öppet för att söka projektstöd till kompetensutveckling och till samarbeten

En man vattnar plantor i ett stort växthus.

Nu är två utlysningar för projektstöd öppna. Under perioden 20 juni – 20 september efterfrågar länsstyrelsen projekt inom två områden. Pengarna kommer från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling och regleras inom ramen för Sveriges strategiska plan för jordbrukspolitiken. Det är utveckling av företagsledning som är centralt i båda utlysningarna.

Det finns två former av projektstöd som länsstyrelsen handlägger med finansiering från EU:s jordbruksfond. Den ena handlar om kompetensutveckling. I den aktuella utlysningen efterfrågas projekt som kan erbjuda verksamma inom jordbruks- och trädgårdsföretag kompetenshöjande aktiviteter. Det kan ske som gruppaktiviteter och som enskild rådgivning. Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap och praktiska exempel på hur de kan stärka sin konkurrenskraft.

Företag, organisationer, myndigheter, kommuner och föreningar kan söka stöd för att anordna aktiviteter som syftar till kompetensutveckling för primärproducenter.

Projekt som efterfrågas bör ha fokus på företagsledning där ekonomi och ledarskap är centrala frågor för att företagen ska utvecklas och bli mer kompletta. Projekten bör också särskilt arbeta för att minska företagens sårbarhet, till exempel genom att använda riskanalyser och ta fram strategier.

Den summa som finns tillgänglig är 2 155 060 kronor.

– Det finns många duktiga företagsledare inom jordbruksnäringen, men utvecklingen kräver en ständig förflyttning för att företagen ska vara konkurrenskraftiga, säger landsbygdsdirektör Sanna Palomaa. Därför är det här viktiga projektmedel som jag tror kommer kunna göra skillnad.

Samarbeten för utveckling inom livsmedelsområdet

Den andra formen för projektstöd handlar om samarbete. Stöd kan ges till samarbeten som bidrar till att företag på landsbygden med verksamhet inom livsmedelsnäringen kan utvecklas, öka sin marknadsorientering, öka sin export, öka antalet arbetstillfällen och ta tillvara landsbygdens resurser. Det krävs minst en samarbetspart, gärna flera.

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stöd till samarbeten.
Projekt som efterfrågas i den här utlysningen ska svara mot behov som är identifierade i Gotlands mat- och livsmedelsstrategi 2016-2025. Projekten bör lägga särskild vikt vid att utveckla företagsledning/ledarskap. Det kan till exempel handla om insatser och aktiviteter som utvecklar något eller några av nedanstående områden:

  • Ledarskap som stärker företagens förmåga att utveckla kluster och innovativa produkter och tjänster
  • Företagens produktivitet och konkurrenskraft
  • Företagens produktutveckling eller logistik
  • Systematiska samarbeten över livsmedelskedjans olika delar

Den summa som finns tillgänglig är 2 400 000 kronor.

– I den nyligen uppdaterade handlingsplanen till Gotlands mat- och livsmedelsstrategi är behovet av samverkan och samarbete verkligen något som är genomgående. Det finns mycket som redan görs, men nu behöver flera gemensamma steg tas, säger landsbygdsdirektör Sanna Palomaa.

Mer information om utlysningarna

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss