Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Konsten att hålla ner parasittrycket på lamm

Alla fårbesättningar har parasiter, och ibland kan det vara en utmaning att hålla parasiterna på en rimlig nivå. För att dela med sig av erfarenheter och tips om ämnet anordnades det tidigare i veckan en träff för ekologiska producenter tillsammans med djurhälsoveterinär Annika Melin och lantbrukare Maria Ericson.

Annika Melin från Gård & Djurhälsan har arbetat som veterinär i 30 år. Enligt hennes erfarenhet får alla djurhållare förr eller senare problem med parasiter. Och eftersom man inte får behandla förebyggande för parasiter inom eko är extra viktigt att ha med rätt tänk från början så att parasiterna inte orsakar nedsatt produktion eller tillväxt.
Leverflundra, magmask och bandmask är exempel på parasiter som förekommer inom fårbesättningar på Gotland. Just lamm kan vara extra känsliga för mask.

– När det är torrt är det ofta rätt lugnt. Men när det börjar regna lite så kläcks många ägg och larverna kommer ut. Då kan trycket på framför allt lammen öka. Det är därför bra att flytta lammen precis efter regnet, berättade Annika.

Träckprov och behandling

Innan tackorna går ut på bete är det viktigt att göra träckprov. Ofta i mitten eller slutet på april. Om tackorna ligger på 250 eller mer EPG (ägg per gram träck) rekommenderas avmaskning för att lindra trycket på smålammen. Lammen kan med fördel testas när de gått 6 till 8 veckor på betet.

När det gäller behandling betonar Annika vikten av att avmaska rätt. Att använda avmaskning för ofta kan skapa resistens.

– Man ska inte avmaska sina djur i onödan. Om man nu väl ska avmaska fåren ska du hellre ta för mycket än för lite maskmedel för att undvika att skapa resistens. Sen är det bra att göra en kontroll 7 till 14 dagar efter avmaskning för att se att behandlingen fungerat, sa Annika.

Rotera djuren för att minska parasittrycket

Maria Ericson är lantbrukare och delade under träffen med sig om sina erfarenheter om att rotera djuren för att minska parasittrycket. Hon berättade bland annat att hon delar in en betesvall i tre till fyra fållor och roterar djuren.

– När man roterar mellan fållor kommer de å ena sidan tillbaka till parasiterna, men samtidigt nyttjar de betet bättre och får därmed bättre förutsättningar att växa och må bra. Hade fåren fått röra sig över hela vallen en längre period hade det blivit ett sämre nyttjande av betet men samma exponering för parasiter, berättade Maria.

En deltagare tipsade även om att ibland släppa ut höns på betet. De äter gärna larver och maskar, och kan därmed minska risken för parasiter.

Frågor och svar med Annika Melin

Här svarar veterinär Annika Melin på tre vanliga frågor om parasiter i lamm.

Vilka är de tre viktigaste tipsen för att hålla ner parasittrycket på lamm?

  1. Betesstrategi
  2. Ingen överbeläggning
  3. Följ parasiter med träckprov – mäta för att veta!

Vilka är de vanligaste ”fallgroparna”?

Ett vanligt misstag är att inte ta träckprov i tid. Det kan ibland glömmas bort eller prioriteras bort, och då kan man senare få problem. Ett annat misstag är att låta djuren gå kvar för länge i en beteshage, så att betet tar slut och parasiterna ökar.

När man upptäcker parasiter på/i sina djur, vad är viktigast att göra?

Du ska ju ha koll innan du märker det på djuren, men om mer än något enstaka djur exempelvis får diarré eller dålig tillväxt så ta träckprov och kontakta veterinär. Avmaskning och flytt till nytt bete brukar vara en bra strategi, förutsatt att det är parasiter som är problemet. Bedömning görs utifrån träckprovet och är det inte parasiter som är problemet så behöver man leta annan orsak.

Ett viktigt tips är att bra foder förebyggande mot parasitproblem. Avmaskning kan aldrig kompensera för dåligt foder, utan djuren behöver ha bra grundförutsättningar för att klara parasiter.

Kursen anordnades av den EU-finansierade projektet "Ekologisk produktion".

Ekologisk produktion är ett projekt där lantbruks- och trädgårdsföretagare på Gotland kan ta del av kurser, rådgivning och information som syftar till att stärka den ekologiska produktionen. Material och aktiviteter finansieras genom landsbygdsprogrammet. Medlen för båda projekten kommer från EU och svenska staten.
Mer information om Ekologisk produktion

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss