Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nyhetsbrev maj: Greppa näringen och Ekologisk produktion

Nu är sommaren snart här och alla har fullt upp. Precis som det brukar vara såhär års! I detta nyhetsbrev kan du läsa lite om vad vi gjort under våren och vad vi har på gång framåt.

En tillbakablick - vad har hänt sen sist?

'I samarbete med LRF-avdelningen Stenkumla-Västerhejde,-Träkumla, anordnade Eko en informationsträff om gröngödsling. Temat för träffen var Mer näring – mindre gödsel. Ett tjugotal personer samlades i Stenkumla bygdegård och fick lära sig en del om grunderna i gröngödsling samt ta del av olika erfarenheter från gröngödsling, mellangrödor och vall. Föreläsare för träffen var Per Ståhl, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, och Elisabeth Ögren, tidigare rådgivare inom ekologisk produktion på länsstyrelsen i Västmanland samt på jordbruksverket.

Inom Greppa näringen har vi medverkat på Lantmännens fältvandringar den 27 och 28 april. Under fältvandringen fick vi lära oss en del om växtskyddsbehandlingar samtidigt som vi fick tillfälle att berätta lite om våra projekt.

Foto av tre män ståendes på ett grönt fält. I bakgrunden syns en blå himmel.

Under lantmännens fältvandring den 27 april fick vi lära oss mer om växtskyddsbehandlingar.

På gång inom projekten

Ekologisk produktion

Inom projektet ekologisk odling utför Cecilia Palmén kostnadsfria klimatberäkningar. I klimatberäkningen så går vi igenom var i produktionen på din gård som det sker förluster av växthusgaser. Klimatnyttan går oftast hand i hand med hög resurseffektivitet och därmed företagets lönsamhet. Vi räknar även fram vilken klimatpåverkan olika produkter från din gård har. Förra veckan var Cecilia på
Havor Gård och gjorde en beräkning för att se hur många kilo växthusgaser som genereras under ett år från gårdens produktion av griskött, nötkött och raps. Det går även bra för konventionella gårdar att få klimatberäkningar inom Greppa Näringen.

Ett foto av en kvinna som sitter med ryggen mot kameran. På hennes rygg syns orden "Greppa näringen". I bakgrunden syns grisar betandes på en äng.

Under förra veckan besökte Cecilia Havor Gård för att utföra klimatkollen.

Greppa näringen

Anna Sorby har börjat planera för Energikollen som startar efter sommaren. Där kan lantbrukare som är intresserade av att minska sin energianvändning, och därmed sina kostnader, få ökad kunskap och tips genom både gruppträffar och enskild rådgivning. Är du intresserad av att vara med – kontakta Anna redan nu!

Nya upphandlingar i projekten

Just nu arbetar vi med en upphandling av konsulter som ska utföra rådgivning och aktiviteter inom både Greppa Näringen och Ekologisk produktion med start den 1 september i höst. I vårt nästa
nyhetsbrev kommer vi presentera vilka konsulter vi har avtal med och vilken rådgivning de kommer erbjuda.

Här kan du läsa mer om de rådgivningar vi gjort tidigare

Har du hittat en lösning för ogräs som du vill dela med dig av?

Ogräs är ett problem för många, där vissa sorter kan kännas mer hopplösa än andra. Länsstyrelsen söker nu efter lantbrukare med innovativa lösningar på envist ogräs. Målet är att göra korta filmer där lantbrukare kan dela med sig av tips till varandra. Är du, eller någon du känner, personen vi söker? Hör gärna av dig till Cecilia Palmén, via telefon 010-2239 225 eller cecilia.palmen@lansstyrelsen.se.

Under hösten 2021 träffade vi Bengt Wejde som delade sin smarta lösning för täckning av vagnar vid spannmålstransport. Har du inte sett filmen kan du se den här nedan.

Kommande aktiviteter

Greppa näringen

16 juni: Regenerativt lantbruk - såhär jobbar vi!
Lantbrukarna Jens Fjelkner och Roland Höckert berättar om regenerativt jordbruk i praktiken.
Träffen hålls på Gotland Grönt Centrum kl. 18.30 – 21.00

20 juni: Att mäta ekosystemsfunktioner på gårdsnivå
Gunnar Thelin berättar om att mäta ekosystemfunktioner på gårdsnivå med ”Ecological outcome verification”, EOV. Tillfället inkluderar en fältvandring. Vi ses på Stafva gård klockan 11.00.

12 juli: Greppa Hallfredadagen
På Hallfredadagen, tisdagen den 12 juli, kommer Greppa Näringen att demonstrera ett test av en mineralgödselspridare med hjälp av personal från Hushållningssällskapet.

Ekologisk produktion

Aktiviteter som finansieras av projektet Ekologisk produktion riktar sig främst till ekologiska odlare, men i mån av plats får även icke ekologiska producenter delta.

28 juli: Frilandsgrönsaker med HIR Skåne
Torsdagen den 28 juli kommer vi anordna en träff med föreläsning och fältvandring på Stora Tollby i Fole. Föreläsare på träffen är hortorådgivarna Oskar Hansson och Jonas Jönsson från HIR Skåne som kommer prata om smartare bevattning och växtskydd i frilandsgrönsaker.

Fältdagen blir ett samarbete mellan Projektet Ekologisk produktion på länsstyrelsen Gotland, HIR Skåne och LRFs projekt Ökad konkurrenskraft vid extremväder.

Under augusti-september: Fältvandring
I slutet av augusti eller början av september kommer vi att genomföra fältvandring med fokus på sojabönor och lupiner. Genom ett projekt som SLU driver försöksodlar fyra gotländska gårdar sojabönor och/eller lupiner. Det tror vi vore intressant för många att veta mer om och därför kommer vi att bjuda in till fältvandringar där vi tittar på odlingar och hör om resultat från andra försök m.m. Vi planerar för ett besök på norra delen av ön och ett besök på södra delen av ön, men detta kan komma att justeras.Eftersom odlingarna är beroende av hur sommaren blir vill vi avvakta lite med att sätta datum för detta. Vi återkommer därför med inbjudan i augusti. 

23 september: Ekodagen
Ekologisk produktion kommer att uppmärksammas extra den 23 september, med gårdsbesök och föreläsning på temat självförsörjning. Planering pågår och inbjudan kommer skickas ut så snart detaljerna är på plats, men boka gärna in datumet i kalendern redan nu!

Andra aktiviteter

23 maj: Vallrally
Den 23 maj kl 13-15 anordnar Lantmännen och Hushållningssällskapet Vallrally med start vid Eksta Lädarve 327 och avslut i Levide.

29 juni: Borgebyresa
Lantmännen anordnar en bussresa till Borgeby fältdagar med avfärd 29 juni och hemkomst 1 juli. Kostnaden är 2800 kr per person (exklusive moms). Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag är 18 maj. För mer information och anmälan, kontakta Sören Sandqvist på soren.sandvqvist@lantmannen.com eller Aron Widén på telefon 070 684 40 64.

28-30 juni: EKO studieresa till Tyskland
Hermann Leggedör på rådgivningsföretaget Agri-kultur i Småland AB bjuder in ekolantbrukare och rådgivare att resa till Tyskland för att besöka mässan Öko-Feldtage samt göra studiebesök på två gårdar. Mässan genomförs 28-30 juni. Svensk guidning finns på resan, som utgår från Malmö 27 juni med retur 1 juli. Resan är delvis finansierad med hjälp av medel från Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin. Deltagarna betalar för kost och logi samt en startavgift. Kontakta Hermann Leggedör vid intresse/anmälan på: hermann@agri-kultur.se eller tel 0707-912374.

Vi önskar er en glad sommar!

Cecilia Palmén
Telefon: 010-2239 225
cecilia.palmen@lansstyrelsen.se

Anna Sorby
Telefon: 010-2239 386
anna.sorby@lansstyrelsen.se

Greppa Näringen är ett informations- och rådgivningsprojekt som erbjuder lantbrukare kunskap och verktyg för att de ska kunna genomföra kostnadseffektiva miljö- och klimatåtgärder. Greppa Näringen är ett samarbete mellan LRF, Jordbruksverket och länsstyrelserna. Ekologisk produktion är ett projekt där lantbruks- och trädgårdsföretagare på Gotland kan ta del av kurser, rådgivning och information som syftar till att stärka den ekologiska produktionen. Material och aktiviteter finansieras genom landsbygdsprogrammet. Medlen för båda projekten kommer från EU och svenska staten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss