Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nyhetsbrev mars: Greppa näringen och Ekologisk produktion

Under de senaste åren har vi tyvärr inte kunnat ha lika mycket aktivitet som tidigare inom våra projekt på grund av pandemin och restriktionerna. Nu tar vi nya tag och kan äntligen deltaga i och anordna fler träffar och andra aktiviteter framöver.

Mer energi till projekten

Sedan februari så har projekten Greppa Näringen och Ekologisk produktion fått en till medarbetare, Anna Sorby. Planen framåt är att Anna ska anordna kurser inom de två projekten samt genomföra Greppa Näringens rådgivning ”energikollen”. Energikollen är en riktad rådgivning med både gruppträffar och enskild rådgivning om hur man kan minska sin energianvändning. Anna har erfarenhet av energifrågor då hon arbetat med energi- och klimatområdet här på länsstyrelsen i drygt fyra år. Hon erbjuder även vägledning kring investeringsstödet Klimatklivet. Är du intresserad av energirådgivning eller klimatklivet får du gärna kontakta Anna via e-post anna.sorby@lansstyrelsen.se eller via telefon 010-2239 386.

Anna har en lantbrukskoppling i grunden då hon kommer från Sorby gård i Stenkyrka, där hon bland annat hjälpt till en del med lammuppfödning under åren.

Inom projekten arbetar även Cecilia Palmén sedan i maj förra året. Cecilia har tidigare arbetat som rådgivare på Växa Sverige och Hushållningssällskapet i drygt tio år. Hon har bland annat arbetat med byggnadsplanering, ventilationsberäkning, klimatberäkningar och varit projektledare av projekt inom mjölkkvalitet.

Cecilia Palmén.

Aktiviteter som varit

Under vintern har Greppa Näringen i samarbete med LRF lokalavdelningar haft studiecirkel i Lokrume och Väte. Det har varit tre träffar per plats med fokus på Markpackning, mullhalt och bördighet samt precisionsodling. Inom Ekologisk produktion anordnade Ilse Hallgren en föreläsning med växtodlingsrådgivare Herman Leggedör den 1 mars vilken var intressant och välbesökt. Ilse kommer under våren att avsluta sin anställning på länsstyrelsen. Vi tackar henne för hennes fina arbete i projekten under åren.

På gång inom projekten

Ekologisk produktion

Den 29 mars bjuder vi in till en eftermiddag med fokus på metoder att återföra och behålla mer näring i marken, främst genom gröngödsling. Vi samlas i Stenkumla bygdegård där vi kan diskutera och fika tillsammans medan vi tar del av två kunniga föreläsares kunskap och erfarenhet via länk. Per Ståhl från Hushållningssällskapet Östergötland samt Elisabeth Ögren, tidigare rådgivare och numera egenföretagare, är dagens föreläsare. Läs mer och anmäl dig via kalendern längre ner!
Under våren planeras en upphandling av rådgivning inom ekologisk produktion på Gotland. Detaljerna är inte klara än men vi hoppas kunna erbjuda kostnadsfri rådgivning till både de som vill ställa om till ekologisk produktion och bland annat växtodlingsrådgivning till befintliga ekologiska producenter.

Greppa näringen

Vi har just påbörjat en serie med träffar inom regenerativt jordbruk, då vi upplever att det finns ett stort intresse för detta. Tanken är att genom seminarier och diskussioner med kunniga föreläsare öka kunskapen om metoder för att bland annat minska jordbearbetning, öka mullhalten och förbättra den vattenhållande förmågan i marken. Erfarenheter från både växtodling och djurhållning kommer att lyftas. Första träffen ägde rum i förra veckan och den andra är nu på fredag, medan de två sista träffarna hålls i juni och avslutas med en fältvandring på Stafva gård.

Nu i mars kommer vi inom Greppa Näringen att vara med och delfinansiera Gotlands Nötköttsproducenters studieresa till Halland mellan den 21 och 23 mars. Cecilia Palmén kommer att följa med på resan. Vi planerar även att vara med på Hallfredadagen tisdagen den 12 juli och grön framtidsdag som planeras i höst samt anordna en studieresa för att se på kalvstall tillsammans med veterinär Erik Cederlund på Växa Sverige. Mer information kommer längre fram.

Har du idéer på aktiviteter vi bör anordna?

Om du har önskemål eller idéer om aktiviteter vi kan anordna inom Greppa Näringen eller ekologisk produktion så får du gärna höra av dig till oss!

Anna Sorby
Telefon: 010-2239 386
E-post: anna.sorby@lansstyrelsen.se

Cecilia Palmén
Telefon: 010-2239 225
E-post: cecilia.palmen@lansstyrelsen.se

Kommande aktiviteter

Greppa näringen

18 mars: Regenerativt lantbruk - Holistic management
Föreläsarna Åsa Vilhemsson och Anders Assis berättar om ”Holistic management” - ett ramverk för planering och beslutsfattande med bland annat verktyg för betesplanering, ekonomi och att läsa ekosystemprocesser i fält. Vi ses fredag den 18 mars kl. 13.15-15.15 på Gotland Grönt centrum

16 juni: Regenerativt lantbruk - såhär jobbar vi!
Lantbrukarna Jens Fjelkner och Roland Höckert berättar om regenerativt jordbruk i praktiken.
Träffen hålls på Gotland Grönt Centrum kl. 18.30 – 21.00.

20 juni: Att mäta ekosystemsfunktioner på gårdsnivå
Gunnar Thelin berättar om att mäta ekosystemfunktioner på gårdsnivå med ”Ecological outcome verification”, EOV. Tillfället inkluderar en fältvandring. Vi ses på Stafva gård klockan 11.00.

Ekologisk produktion

Aktiviteter som finansieras av projektet Ekologisk produktion riktar sig främst till ekologiska odlare, men i mån av plats får även icke ekologiska producenter delta.

29 mars: Mer näring - mindre gödsel!
Länsstyrelsen och LRF bjuder in till en eftermiddag med fokus på metoder att återföra och behålla mer näring i marken, för att minska behovet av gödsel. Tisdag den 29 mars kl 13.00 - 15.30 på Stenkumla bygdegård.

Rådgivning inom Greppa näringen

Medlemmar i Greppa näringen som brukar mer än 50 hektar åkermark och/eller har fler än 25 djurenheter har just nu möjlighet att få rådgivning av ett flertal företag inom olika områden.

Se vilken rådgivningen du kan få på Greppa näringen Gotland webbsida

Greppa Näringen är ett informations- och rådgivningsprojekt som erbjuder lantbrukare kunskap och verktyg för att de ska kunna genomföra kostnadseffektiva miljö- och klimatåtgärder. Greppa Näringen är ett samarbete mellan LRF, Jordbruksverket och länsstyrelserna. Ekologisk produktion är ett projekt där lantbruks- och trädgårdsföretagare på Gotland kan ta del av kurser, rådgivning och information som syftar till att stärka den ekologiska produktionen. Material och aktiviteter finansieras genom landsbygdsprogrammet. Medlen för båda projekten kommer från EU och svenska staten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss