Skyddsjakt

Skyddsjakt är jakt som bedrivs för att förhindra skador på till exempel boskap och åkermark. Du ansöker om tillstånd för skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Vad innebär skyddsjakt?

Skyddsjakt innebär i första hand att döda enstaka djur som är särskilt besvärliga. Ibland används skyddsjakt för att skrämma och splittra grupper av vilt. Skyddsjakt ger många gånger bara en begränsad och tillfällig effekt för att förhindra skador. Du måste också försöka hitta andra förebyggande åtgärder och lösningar.

När kan Länsstyrelsen ge tillstånd för skyddsjakt?

Vi kan ge tillstånd till skyddsjakt utifrån

  • människors hälsa eller säkerhet
  • flygsäkerhet
  • att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom
  • att skydda vilda djur eller växter eller för att bevara deras livsmiljöer.

Det får inte finns någon annan lösning som är bättre för att förhindra skadorna eller problemen.

Skyddsjakt efter gås, trana och sångsvan

Regeringen har beslutat om nya jakttider från och med 1 juli 2021. Grågås, kanadagås och vitkindad gås som uppträder i flock om minst fem infivider vid fält med oskördad gröda eller som kan medföra olägenhet för människors hälsa får jagas året om.

Regeringen har också infört möjlighet till skyddsjakt efter trana och sångsvan som uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda om det behövs för att förebygga skada. För trana är skyddsjaktperioden 1 august-30 september och 1 april-30 maj. För sångsvan är skyddsjaktperioden 1 oktober-31 mars.

För dessa arter och under dessa perioder behöver ansökan om skyddsjakt inte göras och antal fällda individer behöver inte rapporteras in till länsstyrelsen.

Kontakt

Har du frågor om tillstånd och dispenser inom naturvård eller jakt- och viltvård? Du når våra naturvårdshandläggare kl. 09:30-11:30 varje vardag.

Telefon: 010-223 90 00

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss