Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rapportering av dovvilt

Länsstyrelsen på Gotland vill nu ha hjälp att kartlägga beståndet av dovvilt i länet. Denna rapporteringssida är en del av det arbetet. Här kan du rapportera var, hur och när du sett djuren. Bifoga gärna foton om det finns.

Rapportera observation av dovvilt
Om du fyller i din e-postadress får du en bekräftelse på uppgifterna du skickar in.


Till exempel antal djur, kön och så vidare.

Skicka gärna med en kartbild med platsen för observationen markerad.


Den sammanlagda storleken på bifogade filer kan som mest uppgå till 15 MB.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss