Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Licensjakt efter gråsäl

Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt efter gråsäl inom Gotlands län.

Beslutet är förenat med ett antal förutsättningar och villkor som behöver följas vid jakten.

Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter gråsäl Länk till annan webbplats.

Rapportera fälld gråsäl

Den som fällt säl under jakt ska rapportera det till Naturvårdsverket.

Formulär för att rapportera fälld gråsäl till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Se hur många fällda sälar som har rapporterats in till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ersättning för hantering av fällda sälar

Du kan få ersättning för hanteringskostnader för sälar som du fällt vid skydds- eller licensjakt. Du söker både stöd och utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst.

Ersättning för hantering av fällda sälar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Du kan behöva ansöka om jakt på allmänt vatten

Ansökan om tillstånd att bedriva jakt på allmänt vatten

Kontakt

Har du frågor om tillstånd och dispenser inom naturvård eller jakt- och viltvård? Du når våra naturvårdshandläggare kl. 09:30-11:30 varje vardag.

Telefon: 010-223 90 00

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss