Ardre Kaupungs slott

Vall Foto: Åsa Englund

Uppe på en klint i Ardre socken ligger Kaupungs slott. Ja, slott är vad forna befästningar kallas här på Gotland. En skogstig leder dig runt fornborgen.

På Gotland finns ett 100-tal fornborgar, varav ett 30-tal är klintborgar likt Kaupungs slott. Fornborgar har ofta haft olika funktioner under olika tider. De kan ha varit kontrollstationer, flyktborgar eller befästa gårdar under oroliga tider och handelsplatser, tullstationer, tingsplatser, kultplatser eller kanske djurfållor under lugnare perioder. Alla borgar har inte fungerat samtidigt eller lika länge. Undersökningar visar att de flesta byggts och använts under främst järnåldern.

Denna fornborg vid Kaupungs klint mäter 100 x 80 m. Från sydost till väster skyddas den av vallar och från norr till öster av naturlig klint. De idag nedrasade vallarna har en sammanlagd längd på 125 m och är som mest 6 m breda och 2 m höga. Huvudingången ligger i sydväst och skyddas av krökta vallar.

Klint Foto: Åsa Englund

Inom en kilometer finns rester efter inte mindre än tre gårdar från tidig järnålder. Senare, när borgen övergivits, har den använts för begravningar. Inuti borgen finns nämligen två gravar.

Bra att veta för dig som är besökare

  • Marken är privat ägd tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp
  • Från hänvisningsskylten är skogsvägen ojämn och gropig som gör framkomligheten till parkeringen något begränsad.
  • Från informationsskylten till lämningen är det ca 100m. Skogsstigar leder dig till och runt fornborgen.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Information

Socken: Ardre
Karaktär: Fornborg
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.