Nationella minoriteter

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med kommunen och myndigheter.

Sveriges fem nationella minoriteter är judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar. Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift.

Gävleborg är ett finskt förvaltningsområde

Gävleborgs län är ett finskt förvaltningsområde, vilket innebär särskilda rättigheter för finsktalande.

Enligt lagen om nationella minoriteter har enskilda rätt att använda finska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med Länsstyrelsen. Detta gäller i ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part, om ärendet har anknytning till förvaltningsområdet.

Om den enskilde använder finska i ett sådant ärende, är myndigheten skyldig att ge muntligt svar på samma språk. Enskilda som saknar juridiskt biträde har dessutom rätt att på begäran få en skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering i ärendet på finska.

Länsstyrelsen får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ta emot besök av enskilda som talar finska, samt ha särskilda telefontider.

Myndigheten ska även i övrigt sträva efter att bemöta de enskilda på dessa språk.

Kontakt