Stöd för samarbeten 2023-2027

Myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom till exempel konkurrenskraft, djurvälfärd, miljö, klimat, livsmedel och besöksnäring.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Stöd för samarbeten, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Samarbete – Livsmedel och besöksnäring

Utlysning

  • Utlysning: 15 juni - 15 augusti 2023 med budget 1 500 000 kronor.

Kommande utlysningar

  • Inga planerade utlysningar.

Regionala prioriteringar

För stödjande och samordnande arbete med Gävleborgs kommuners implementering av lokala handlingsplaner för Sveriges livsmedelsstrategi. Länsstyrelsen Gävleborg utlyser 1 500 000 kronor för så kallat lågintensivt projekt under perioden 2023-2025.

Urvalsmodul

De satsningar som bidrar mest till målen i Sveriges strategiska plan för EU:s gemensamma jordbrukspolitik, kommer att beviljas pengar. För att kunna prioritera mellan inkomna ansökningar, och jämföra dem med varandra, används nedanstående urvalskriterier. De ansökningar som får högst poäng beviljas stöd.

Det är alltså inte ”först till kvarn” som gäller utan det är den bästa ansökan som får stöd.

Stöd för samarbeten 2023-2027

Urvalsmodul

Maximal möjlig

poäng

Identifierat behov

300

Hållbar utveckling

120

Samarbete

100

Lämplig kompetens

160

Motiverad budget

170

Resultatet når målgruppen

100

Efter projektavslut

50

Summa

1000

Minimipoäng för stöd

Generellt gäller att en ansökan måste uppnå minst 300 poäng för att vara med i urvalet för det utlysta stödet. Observera att poänggränsen kan komma att höjas i samband med specifika utlysningar. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss