Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

Samtliga stödinriktningar inom Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft har 300 poäng som minimipoäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Lönsam investering
 • Minskad sårbarhet

Detaljerad poängfördelning för stödet


Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft - Djurstallar eller inhysningssystem

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft
- Djurstallar eller inhysningssystem

Urvalsmodul

Maximalt antal

möjliga poängsteg

Maximal möjlig

poäng

Ökad lönsamhet

8

371

Lönsamt företag

8

232

Lönsam investering

5

280

Behov av stöd

4

117

Geografiskt område

1


Prioriterad bransch

1


Summa


1000

 

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

I övrigt har Länsstyrelsen valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Livsmedel

Detaljerad poängfördelning för stödet


Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft -Växthus och odlingstunnlar

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft
- Växthus och odlingstunnlar

Urvalsmodul

Maximalt antal möjliga
poängsteg

Maximal möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

8

320

Lönsamt företag

8

200

Lönsam investering

5

180

Behov av stöd

4

100

Livsmedel

1

200

Geografiskt område

1


Summa


1000

 

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd

Detaljerad poängfördelning för stödet


Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft - Torkning och lagring efter skörd

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft
- Torkning och lagring efter skörd

 Urvalsmodul

Maximalt antal

möjliga poängsteg

Maximal möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

 8

372

Lönsamt företag

8

232

Lönsam investering

5

280

Behov av stöd

4

116

Geografiskt område

1


Prioriterad bransch

1

 

 Summa


1000

 

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

I övrigt har Länsstyrelsen valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Lönsam investering
 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Behov av stöd

Detaljerad poängfördelning för stödet


Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft - Ny teknik

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft
- Ny teknik

Urvalsmodul

Maximalt antal

möjliga poängsteg

Maximal möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

8

400

Lönsamt företag

8250

Lönsam investering

5

225

Behov av stöd

4

125

Geografiskt område

1


Prioriterad bransch

1


Summa


1000

 

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

De nationella poängen hanteras endast av Jordbruksverket.

Detaljerad poängfördelning för stödet


Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft - Minskad ammoniakavgång

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft
- Minskad ammoniakavgång

Urvalsmodul

Maximalt antal

möjliga poängsteg

Maximal möjlig
poäng

Investeringsalternativ

1

250

Minskad ammoniakavgång

10

750

Summa


1000

 

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

I övrigt har Länsstyrelsen valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Lönsam investering
 • Minskad sårbarhet
 • Lönsamt företag
 • Behov av stöd

Detaljerad poängfördelning för stödet


Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft - Täckdikning

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft
- Täckdikning

Urvalsmodul

Maximalt antal

möjliga poängsteg

Maximal möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

8

420

Lönsamt företag

8241

Lönsam investering

5

218

Behov av stöd

4

121

Geografiskt område

1


Prioriterad bransch

1


Summa


1000

 

Beskrivning av och bedömningsgrunder för prioriteringar

Beskrivning av urvalsmoduler 2024, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Utlysning

Länsstyrelsen har för tillfället inga pågående utlysningar.

Ansökningsomgångar

 • Torkning och lagring efter skörd: 17 juni - 15 augusti 2024 med budget 2 500 000 kronor.
 • Minskad ammoniakavgång: 17 juni - 15 augusti med budget 1 000 000 kronor.
 • Ny teknik: 17 juni - 15 augusti med budget 2 500 000 kronor.

Kommande ansökningsomgångar

 • Täckdikning ansökningsomgång 2: 7 oktober - 5 december 2024 med budget 3 000 000 kronor.

Avslutade ansökningsomgångar

 • Djurstallar eller inhysningssystem: 29 februari - 25 april 2024 med budget 10 000 000 kronor.
 • Täckdikning ansökningsomgång 1: 29 februari - 25 april 2024 med budget 3 000 000 kronor.
 • Växthus och odlingstunnlar: 29 februari - 25 april 2024 med budget 3 500 000 kronor.
 • Ansökningsomgång 3: 1 augusti – 31 december 2023.
 • Ansökningsomgång 2: 1 april – 31 juli 2023 med budget 7 000 000 kronor.
 • Ansökningsomgång 1: 3 januari – 31 mars 2023 med budget 12 000 000 kronor.
 • Täckdikning: 3 januari – 31 mars 2023 med budget 1 000 000 kronor.
 • Täckdikning 1 juli – 30 november 2023.

Kommande utlysningar

För närvarande finns inga kommande utlysningar.

Stödspecifika bilagor

En ansökan om investeringsstöd för ökad konkurrenskraft ska, beroende på vad ansökan avser, innehålla följande bilagor:

 1. De två senaste avslutade årsboksluten där resultatet har bokförts mot eget kapital. Om du inte bedriver den jordbruksverksamhet i vilken investeringen ska användas behöver vi årsbokslut för både ditt företag och det företag som bedriver jordbruksverksamheten. Om du tagit över eller startat nytt företag så kan du skicka in tidigare ägares bokslut alternativt ditt företags öppningsbalansräkning.
 2. Beräkning av investeringens lönsamhet.
  Beräkningsmall för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.
 3. Minst två jämförbara offerter eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga.
 4. Budgetmall.
  Budgetmall - företagsstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.
 5. Beräkningsmall för enhetskostnad eller motsvarande uppgifter, i de fall investeringen avser djurstall med enhetskostnad.
  Beräkningsmall för enhetskostnader för nybyggnation av djurstallar (Strategisk plan 2023–2027) , Jordbruksverket Länk till annan webbplats.
 6. Tillstånd, godkännanden eller avtal som krävs för att genomföra investeringen.
 7. Ritning vid ny-, om- och tillbyggnad samt en situationsplan.
 8. Lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån.
 9. Underlag som styrker att du äger, arrenderar eller hyr den fastighet där investeringen skall vara. Det kan exempelvis vara ett utdrag från fastighetsregistret eller en kopia på ett arrendekontrakt eller hyresavtal.
 10. Underlag som styrker att en ung jordbrukare helt eller delvis ansvarar för företaget.
Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss