Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygden för att skapa tillväxt och sysselsättning. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

  • 300 poäng

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

I övrigt har Länsstyrelsen valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Lönsam investering
  • Ökad sysselsättning

Detaljerad poängfördelning för stödet


Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk

Urvalsmodul

Maximalt antal

möjliga poängsteg

Maximal möjlig

poäng

Ökad lönsamhet

8

160

Lönsamt företag

8

120

Lönsam investering

5

245

Behov av stöd

4

100

Ökad sysselsättning

3

285

Nystartat företag

1

90

Prioriterat område

1


Summa


1000

Beskrivning av och bedömningsgrunder för prioriteringar

Beskrivning av urvalsmoduler 2024, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Utlysning

17 juni - 15 augusti 2024 med budget 2 500 000 kronor.

Kommande utlysningar

Länsstyrelsen har för tillfället inga kommande utlysningar.

Avslutade ansökningsomgångar

3 januari – 31 augusti 2023 med budget 1 600 000 kronor.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss