Stöd för kompetensutveckling

Företag, myndigheter, kommuner och andra organisationer kan söka stöd för att anordna kompetensutvecklingsaktiviteter. Syftet med stödet är att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden och på så sätt bidra till en hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Stöd för kompetensutveckling, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Vem kan få stödet

Du kan få stöd för att anordna kompetensutvecklingsaktiviteter inom områdena:

  • stärkt konkurrenskraft och förbättrad djurvälfärd
  • livsmedel och besöksnäring.

Aktiviteterna kan exempelvis vara informationsinsatser, rådgivning och kurser.

Stärkt konkurrenskraft och förbättrad djurvälfärd

Inom området stärkt konkurrenskraft ska aktiviteterna som anordnas bidra till att målgruppen:

  • får ökad kunskap eller praktiska exempel på hur de kan stärka sin konkurrenskraft
  • får ökad kompetens inom vattenhushållning och vattenförsörjning
  • får ökad kunskap inom djurvälfärd.

Livsmedel och besöksnäring

Inom området livsmedel och besöksnäring ska aktiviteterna som anordnas bidra till att målgruppen utvecklas, blir marknadsorienterad, finner nya marknader, ökar antalet arbetstillfällen och tar tillvara landsbygdernas resurser.

Målgrupp

För aktiviteter inom stärkt konkurrenskraft är målgruppen verksamma inom jordbruks- och trädgårdsföretag (inklusive akvaponi).

För aktiviteter inom förbättrad djurvälfärd är målgruppen verksamma inom jordbruks- och akvaponiföretag eller företag och ideella föreningar med hästverksamhet med minst 10 hästar.

Så mycket kan du få stöd för

Ni kan få stöd för 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.

Utgifter du kan få stöd för

De utgiftstyper du kan få stöd för är utgifter för personal, indirekta kostnader och övriga utgifter. Du kan inte få stöd för materiella investeringar.

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du skickade in din ansökan.

Utlysning

Kompetensutveckling för stärkt konkurrenskraft och förbättrad djurvälfärd:

2 maj - 2 juni 2024 med budget 1 500 000 kronor.

Kommande utlysningar

Kompetensutveckling för livsmedel och besöksnäring:

2 sep – 2 okt 2024 med budget 1 900 000 kronor.

Avslutade ansökningsomgångar

Det finns inga avslutade ansökningsomgångar ännu.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

Urvalsmodul

De satsningar som bidrar mest till målen i Sveriges strategiska plan för EU:s gemensamma jordbrukspolitik, kommer att beviljas pengar. För att kunna prioritera mellan inkomna ansökningar, och jämföra dem med varandra, används nedanstående urvalskriterier. De ansökningar som får högst poäng beviljas stöd.

Det är alltså inte ”först till kvarn” som gäller utan det är den bästa ansökan som får stöd.

Stöd för kompetensutveckling – ökad konkurrenskraft och förbättrad djurvälfärd samt livsmedel och besöksnäring

Urvalsmodul

Maximal möjlig poäng

Behov och målgrupp

300

Motivera behovet

125

Mål och aktiviteter

200

Hållbarhet

150

Kunskap över tid

75

Utbyte av kunskap

75

Spetskompetens

75

Summa

1 000

Minimipoäng för stöd

Generellt gäller att en ansökan måste uppnå minst 300 poäng för att vara med i urvalet för det utlysta stödet. Observera att poänggränsen kan komma att höjas i samband med specifika utlysningar. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss