Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Investeringsstöd för bevattningsdammar

Du kan få stöd för att anlägga en bevattningsdamm. Syftet med stödet är att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat för att behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

  • 300 poäng

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

De nationella poängen hanteras endast av Jordbruksverket.

Detaljerad poängfördelning för stödet


Investeringsstöd för bevattningsdammar

Investeringsstöd för bevattningsdammar

Urvalsmodul

Maximalt antal

möjliga poängsteg

Maximal möjlig

poäng

Risk för vattenbrist

4

400

Kostnadseffektivitet

5

400

Näringsbelastning

4

50

Åtgärdsbehov övergödning

1

50

Dricksvatten vilda djur

1

50

Brist på vattenbiotoper

1

50

Summa


1000

Beskrivning av och bedömningsgrunder för prioriteringar

Beskrivning av urvalsmoduler 2024, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Hantering av ansökningar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss