Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Upptäckt förorening

Om du upptäcker en förorening vid en fastighet som du äger eller använder är du skyldig att genast underrätta den myndighet som ansvarar för tillsynen.

Underrätta rätt tillsynsmyndighet om du upptäcker en förorening

Om du upptäcker en förorening är det viktigt att du underrättar rätt tillsynsmyndighet. Det är antingen Länsstyrelsen eller kommunen som ansvarar för tillsynen av förorenade områden.

Kommunen är som regel tillsynsmyndighet vid grävarbeten i gator och parker samt vid mindre industrier. För tillståndspliktiga verksamheter, som till exempel större industrier, är det antingen Länsstyrelsen eller kommunen som är tillsynsmyndighet. Kontakta din kommun om du är osäker.

Arbetet med förorenade områden i Gävleborgs län

Länsstyrelsens arbete med förorenade områden presenteras i ett regionalt program. Inom det regionala programmet lyfter vi fram de högst prioriterade områdena i Gävleborgs län, "30-listan".

Rapport från Regionalt program 2021-2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lista med de 30 mest prioriterande områdena i Gävleborgs län Pdf, 124.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Underrätta vid upptäckt förorening

Om du har upptäckt en förorening och Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för området underrättar du oss genom vår e-tjänst. Se till att du har tillgång till kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning och uppgifter om föroreningen innan du använder e-tjänsten.

Om kommunen är tillsynsmyndighet ska du inte använda denna e-tjänst.

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss