Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Algblomning

När växtplankton förekommer i stor mängd talar man om algblomning. Vattnet grumlas, ändrar färg och algerna bildar ofta ett lager på vattenytan. Lagrets tjocklek varierar beroende på hur kraftigt algerna blommar. Algmassan kan vara giftig och därför bör du undvika att bada under tiden som algblomningen pågår.

Aktuell information

Hos Informationscentralen för Bottniska viken, som tillhandahålls av Länsstyrelsen Västerbotten, finns uppdaterad information om algblomningar och råd vid algblomning. Där du kan du även rapportera in en algblomning eller om du har sett döda djur och fiskar vid kusten. Du kan också läsa om pågående algblomningar på deras sida.

Informationscentralen för Bottniska viken hittar du på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats Länk till annan webbplats.

Naturligt fenomen

Algblomning är i grunden ett naturligt fenomen som uppstår när växtplankton och cyanobakterier förekommer i stora mängder. Vårblommande växtplankton är en mycket viktig födokälla för djurplankton i Östersjön. Djurplankton äts av småfisk som i sin tur äts av större fiskar och fåglar, så växtplankton är mycket viktiga för produktionen i Östersjön.

För att algerna ska blomma behövs god tillgång på näring och ljus. När det finns för mycket näring i havet växer växtplankton och cyanobakterier alltför bra och algblomningar uppstår. Förhållandet mellan näringsämnena kväve och fosfor är avgörande för hur stor tillväxten av växtplankton blir. Algsörjan kan ligga kvar från några minuter upp till flera veckor beroende på vädret. Blåsigt väder får oftast blomningarna att brytas upp och försvinna.

Överskott av fosfor

I flera områden i Östersjön har sommarblomningarna av cyanobakterier under senaste åren ökat, även inne vid kustområden. Förändringarna beror till viss del på att det finns ett överskott av fosfor i havsvattnet under sommaren.

Blomningarna kan leda till syrebrist i djupare vatten när de döda algerna sjunker ned till botten och bryts ned. Nedbrytningen av det organiska materialet på havsbotten förbrukar syre och om syret tar slut resulterar det i döda bottnar, där inga växter och djur kan leva. För att få nytt syre måste nytt saltvatten komma in från Nordsjön, något som inträffar ungefär vart tionde år.

I Östersjön ökar ytan av döda bottnar, som idag upptar en yta lika stor som ett och ett halvt Danmark.

Algblomning i Östersjön.

Algblomning i Östersjön.

Färg och utseende varierar

Algblomningar har olika färg och utseende beroende på mängd och art. Vattnet kan bli grönt, blågrönt, gulaktigt eller rött till rödbrunt. Det kan röra sig om allt ifrån grumligt
vatten till tjocka massor av alger på ytan. Vanligen koncentreras de vid stränder och vikar. När en av de vanligare östersjöalgerna blommar ser det ut som gröngul
rabarbersoppa och ibland till och med som utspilld målarfärg.

Algmassorna kan vara begränsade till små ytor men de kan också täcka hela sjöar, fjärdar eller stora ytor på öppet hav.

Vissa algblomningar kan dessutom lukta illa. Allt som är grumligt i vatten är inte alger, vattnet färgas även av andra orsaker, till exempel av pollen och bottensediment som rörts upp.

Ofta giftiga

En del algblomningar består av arter som kan producera alggifter. I Östersjön och insjöar består oftast problematiska blomningar av cyanobakterier, även kallade blågrönalger. Dessa giftiga blomningar förekommer oftast under högsommaren (juli-augusti) men även under hösten då vissa blågröna alger förekommer i begränsade blomningar. Eftersom det inte med blotta ögat går att avgöra om en algblomning är giftig bör du undvika kontakt med blomningar för säkerhets skull och alltid räkna med att de är giftiga.

Det är säkrast att undvika vatten med blommande alger. Småbarn och djur ska vara extra försiktiga och bör hållas borta från vattnet och strandkanten, där det blommar. Små barn kan genom kallsupar lätt få i sig stora mängder vatten.

Kliande hudutslag kan även uppkomma om du sitter på en strand där alger spolats upp på land. Husdjur kan inte känna om vattnet är giftigt, de kan därför få i sig dödliga
doser av alggifter. Tänk på att gift kan finnas kvar en period efter att algerna inte längre syns.

Råd vid algblomning

 • Undvik att bada eller ha onödig kontakt med vatten om:
  • Vattnet inte längre är lika klart som det brukar vara.
  • Vattenytan täcks av en tydligt blågrön, grön, gulgrön eller gulbrunaktig hinna.
  • Vattnet är kraftigt grumlat av mycket fina trådar (som centimeterlånga tunna hårstrån) eller små blågröna "gryn" som liknar mycket små barr.

 • En allmän regel för bad är att du ska kunna se fötterna när vattnet når upp till knäna. Var alltså aktsam när du inte ser botten på 0,5–1 meters djup och när vattnet ser ut som beskrivet ovan.

 • Barn och djur är högriskgrupper. Släpp inte barn eller djur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller både husdjur och tamboskap (till exempel hundar, får, kor och hästar). Kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.

 • Använd inte vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller för matlagning. Många alggifter är värmestabila och kokning förstör inte gifterna.

Sjukvården ger råd om hur du ska agera om du svalt eller badat i algbemängt vatten.

Symptom och råd vid algförgiftning hos 1177.se Länk till annan webbplats.

Vanliga symptom

Några symptom på förgiftning är illamående, hudirritationer och ögonbesvär, mag- och tarmproblem eller feberattacker. Kontakta läkare om du fått sådana symptom. Om du har badat i vatten med algblomning bör du duscha efteråt.

De första symptomen hos djur som fått i sig giftigt vatten är kräkningar och diarré. Ett husdjur som uppvisar symptom måste snabbt komma under behandling hos en veterinär. Om djuret har badat ska det snarast sköljas av och torkas eftersom det kan få i sig alggifter genom att det slickar sin päls och tassar.

Döda djur

Såväl fiskar, fåglar som däggdjur kan dö av alggifter. I Sverige är det ovanligt att alggifter överförs från till exempel fiskar till människor så att människor insjuknar. Vissa alggifter tas upp av musslor som då blir giftiga och oätliga. Det här är främst ett problem på Västkusten där musselkonsumtion vid algblomning kan vara en hälsorisk.

Fakta om alger och algblomningar

 • Alger kan vara såväl mikroskopiskt små som mycket stora, upp till 60 m långa. De små algerna kan röra sig fritt i vattnet medan de större ofta sitter fast i botten. Det är de små algerna som kan ge algblomningar under rätt förhållanden.
 • Alger är en viktig länk i näringskedjan. Förutom att vara föda åt många andra organismer så är de, precis som landväxter, betydelsefulla syreproducenter.
 • Vissa bakterier liknar alger i sin uppbyggnad och sitt sätt att föröka sig, de så kallade ”blågröna algerna”. Dessa bakterier kan producera farliga gifter och ger upphov till mycket av det vi normalt kallar algblomningar.
 • En del alger och ”blågröna alger” har små gasblåsor så att de flyter och lätt sprids med strömmar.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss