Valurna i en vallokal

Val

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

De senaste aktuella nyheterna kring valet

2018-09-21

Tre namn saknas i förteckningen över nyvalda ledamöter till landstingsfullmäktige i Dalarna

Det har under dagen kommit till Länsstyrelsens kännedom att tre ledamöter från Socialdemokraterna saknas i förteckningen över nyvalda ledamöter till landstingsfullmäktige i Dalarna.

Förteckningen som redogör för den slutlig rösträkning och mandatfördelning genereras av valmyndighetens system. Valmyndigheten är informerad om händelsen och arbetar på att åtgärda felet.

Läs hela nyheten

 

2018-09-14

Försenade röster

Under onsdagen kom förtidsröster från 145 Falubor inte fram i tid till Faluns valräkning. De rösterna kunde då inte räknas eftersom det skulle riskera valhemligheten enligt 12 kap 4 § vallagen. Valhemlighet betyder att ingen ska ha möjlighet att ta reda på hur du har röstat i ett val.

Rösterna har nu lagts i ett särskilt omslag och överlämnats till Länsstyrelsen där de förvaras åtskilt från övriga röster.

Länsstyrelsen kan i detta läge inte heller räkna rösterna. Istället kan valresultatet överklagas till valprövningsnämnden.

Om det kommer in en sådan överklagan och valmyndigheten gör bedömningen att rösterna är så många, att valresultatet påverkas och omräkning av rösterna kan ske på ett sådant sätt att valhemligheten inte äventyras – så är det möjligt att de försenade rösterna tas med i valräkningen.

Följ sluträkningen av rösterna i valet 2018

Den 9 september 2018 genomförs ordinarie val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i Sverige. Sverige har ett säkert och robust valsystem där vi kan lita på resultatet. Röstningen sker lokalt över hela landet, precis som rösträkningen. Alla röster räknas manuellt och kontrollräknas minst två gånger i sluträkningen. Röstmottagningen, rösträkningen i vallokalen och den slutliga rösträkningen hos Länsstyrelsen är offentliga förrättningar. Det innebär att allmänheten har rätt att närvara.

Det är möjligt att följa Länsstyrelsens arbete med rösträkningen på plats i våra lokaler på Åsgatan 38 i Falun:

  • Besökare som vill följa rösträkningen anmäler sig i Länsstyrelsens reception.
  • Det finns inget krav på att uppge namn eller visa legitimation.
  • Normala öppettider i receptionen är mellan kl. 09.00-15.00 med lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00. Länsstyrelsen håller entrédörren öppen mellan kl. 07.30-16.00.
  • När entrédörren är låst går det bra att kontakta valledningen på telefon 010 225 05 03 för att komma in och övervaka rösträkningen.

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar.

Under valnatten

Under valnatten ansvarar Länsstyrelsen för valnattsrapporteringen. Det innebär att valdistrikten i länet rapporterar sina röstresultat till oss. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten. Det preliminära valresultatet kan du sedan ta del av på Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi:

  • kontrollräknar valnattens resultat
  • granskar ogiltiga röster
  • fördelar röster på olika valsedelstyper
  • räknar personröster
  • utser ledamöter och ersättare till landstings- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna.

Det slutgiltiga resultatet kan du ta del av på Valmyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i landstings- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Har du frågor om valet?

Kontakta Länsstyrelsen i Dalarnas läns valtelefon! Den når du via 010-225 05 03!

Kontakt