Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse – Tillståndsbeslut MaserFrakt AB – Älvdalens kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 25 april 2024 meddelat MaserFrakt AB tillstånd till täktverksamhet inom fastigheterna Idre 14:12 och Storbo 1:17 i Älvdalens kommun.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 25 april 2024 meddelat MaserFrakt AB tillstånd till täktverksamhet inom fastigheterna Idre 14:12 och Storbo 1:17 i Älvdalens kommun.

Tillståndet omfattar uttag av 3 000 000 ton berg och morän till och med den 30 april 2054. Beslutet finns tillgängligt hos Kontaktcenter i Älvdalens kommun samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 30 maj 2024.

Ärendenummer 9659–2023 bör anges.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss