Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse – Tillståndsansökan FM Mattsson AB – Mora kommun

FM Mattsson AB har hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för ytbehandling av bearbetade koppar-, zink- och mässingsdetaljer på fastigheten Östnor 188:2 i Mora kommun.

FM Mattsson AB har hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för ytbehandling av bearbetade koppar-, zink- och mässingsdetaljer på fastigheten Östnor 188:2 i Mora kommun.

Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Mora kommun samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Den som vill yttra sig i ärendet skall göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun senast den 27 maj 2024.

Ärendenummer 551-4138-2023 bör anges.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss