Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sjöviks folkhögskola blev fossilfria med Klimatklivet

Sjöviks folkhögskola
blev fossilfria med Klimatklivet

Annelie Karlsson och Jonas Bengtsson i pannrummet där oljepannan nu ersatts av värmepumpar.

Trägen vinner! Sjöviks folkhögskola fick på tredje försöket stöd från Klimatklivet för att konvertera bort sin oljeuppvärmning. Efter att först ha fått avslag på två tidigare ansökningar skruvade de lite på åtgärden, från en elpanna till bergvärme och sen separerade de själva konverteringen från andra energieffektiviseringsåtgärder. Detta gjorde att de, tredje gången gillt, levde upp till kraven om klimatnytta i ansökan och kunde beviljas stöd från Klimatklivet.

Ett nytt värmesystem

Sjövik folkhögskolas värmesystem bestod i en jordvärmeanläggning, en större oljepanna och ett omfattande kulvertsystem mellan byggnaderna. Jordvärmeanläggningen är kvar och man har effektiviserat den. Oljepannan är ersatt med sex bergvärmepumpar i olika byggnader. Därmed har man kunnat kapa flera kulvertar och minskat värmeförlusterna. Totalt har 26 hål borrats, sammanlagt 5500 meter, ner i berget som ligger på cirka 6 meters djup. De har också gjort en hel del andra energieffektiviseringsåtgärder, utanför Klimatklivet. Arbetet har i stort sett fortlöpt enligt planen. Arbetet genomfördes av en firma i en totalentreprenad, och när de väl satte i gång gick det fort då det var många arbetare på plats samtidigt.

Beviljades 50 procent stöd från Klimatklivet

Sjövik folkhögskola ansökte första gången 2020 men det var först efter en bearbetad ansökan de fick åtgärden beviljad, sommaren 2022. Åtgärden blev klar i slutet av 2023. Från början beräknades kostnaden till 2,5 miljoner kronor och de beviljades 50 procent stöd från Klimatklivet. Den totala prislappen slutade sen på cirka 6,2 miljoner kronor. Den stora fördyringen beror främst på prisökningar under tiden från ansökans förberedelser till slutförandet.

Ansökan var ganska utmanande men rapporteringen under tiden har gått bra. Vi är nöjda med stödet från Länsstyrelsen i processen, säger Jonas Bengtsson, ekonom och fastighetsansvarig på skolan.

Det är ju lite tufft att det blev så dyrt men vi är så nöjda att ha blivit av med oljan och stolta över att vara mer miljö- och klimatvänliga! Vi sprider information om åtgärden i våra nätverk av folkhögskolor i länet och i landet, samt till deltagare och besökare som kommer hit till oss, säger skolans rektor Annelie Karlsson.

Annelie Karlsson och Jonas Bengtsson framför några av
skolans olika byggnader.

Annelie Karlsson och Jonas Bengtsson framför några av skolans olika byggnader.

Om Sjöviks folkhögskola

Sjöviks folkhögskola är 103 år och ligger naturskönt invid sjön Bäsingen i Folkärna, Avesta kommun. De har cirka 50 anställda och cirka 375 kursdeltagare per år. Här finns 11 byggnader med total byggnadsyta på ungefär 10 000 m2. Den gamla huvudbyggnaden med bland annat reception och matsal är mest iögonfallande, men här finns också olika verkstäder, gymnastiksal och internatboende med 215 bäddar. En del lokaler hyrs ut till bröllop, konferens och andra evenemang. Huvudmän är Equmeniakyrkan, Equmenia och Sjöviks folkhögskolas Kamratförbund. Verksamheten finansieras till största delen av stadsbidrag.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss