Rommehed

Ett, två! Ett, två! Höger om, vänster om! Tramp från många soldater skapade den stäppliknande vegetationen som har lett till att mycket speciella växter och insekter trivs här.

Det närmaste du kan komma en stäpp i Sverige?

Rommehed utnyttjades under lång tid som Dalaregementets exercisfält. Ett långvarigt trampslitage, i kombination med det torra och solexponerade läget och den lättdränerade sanden, har bildat en unik naturtyp. Här råder närmast stäppliknande förhållanden.

Extremt nordliga utposter för vissa arter

De speciella förhållandena har gjort att arter som annars inte finns på dessa breddgrader trivs. Här förekommer bland annat tallriksäggsvampen och det bandade byxbiet, som gräver små gropar i sanden. Här finner man också en stäppflora med fårsvingel, gulmåra, knytling, fältarv, femfingerört, kummin, röllika, rödven och liten blåklocka.

Nödvändigt slitage

Området måste för att bibehålla sin karaktär ständigt utsättas för slitage i lagom mått. Detta sker idag genom utställningsverksamhet och ridning. Det finns väl knappast något annat reservat i Dalarna, där just sådana aktiviteter inte bara är tillåtna utan dessutom är nödvändiga!

Fotografer i bildspelet: Johanna Malmgren, Anders Heurlin och Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarna.

En blomstrande äng med ett rött hus i bakgrunden.

I den stäppliknande miljön på Rommehed, trivs många ovanliga blommor, fjärilar och bin. Foto: Anders Heurlin, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Fakta

Bildades: 1977
Storlek: 6 ha
Kommun: Borlänge
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.