Integrationsstrategi för Blekinge 2023-2026

Vi har en regional integrationsstrategi i Blekinge som gäller för åren 2023–2026. Målet med strategin är att bidra till en jämställd, jämlik och hållbar integration för Blekinges alla invånare.

Integrationsstrategin riktar sig mot insatser för individer samt samarbete mellan offentliga och andra aktörer. Inom den primära målgruppen ingår asylsökande och nyanlända vuxna och barn, ensamkommande barn och unga, samt övriga utrikesfödda som är i behov av integration.

Syftet med strategin är att stärka samarbetet mellan Blekinges kommuner och statliga myndigheter. Strategin ska också ge vägledning i hur aktörerna tillsammans kan prioritera, utveckla och behålla resurser och den kunskap som redan finns i länet.

Det är länets kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Region Blekinge, Statens servicecenter och Länsstyrelsen Blekinge som har undertecknat strategin. I denna samverkansstruktur finns ett Integrationsråd, samt en beredningsgrupp, integrationsnätverket.

Länets riktade insatser som motsvarar individens behov ska underlätta för de nyanlända att så snabbt som möjligt lära sig ett nytt språk, få tillgång till utbildning och etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Fem samarbetsområden står i fokus:

  • svenska språket
  • hälsa
  • arbete
  • utbildning
  • samarbete mellan offentliga aktörer.

Integrationsstrategi för Blekinge 2023-2026 Länk till annan webbplats.

Handlingsplan 2023

Strategin konkretiseras i ettåriga handlingsplaner som beskriver vilka åtgärder som ska genomföras i länet under kommande år.

Handlingsplan för det regionala integrationsarbetet i Blekinge 2023 Pdf, 1.2 MB.

Engagera dig

Det är inte bara kommuner och offentliga aktörer som bör arbeta med dessa frågor. Vi kan alla göra mycket för att bidra till integrationen. Om du vill stödja kan du till exempel bli en språkvän eller engagera dig i något av civilsamhällets många projekt.

Du kan helt enkelt erbjuda hjälp och sprida information om möjligheter till fritid, sport eller umgänge till någon av nyanlända i din omgivning. På så sätt hjälper du med att värdefulla sociala kontakter och nätverkets skapas.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss