Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut om bildande av Valbergets naturreservat i Karlshamns kommun

Liggande logga

Vi tar emot synpunkter på vårt förslag till beslut om naturreservat Valberget i Karlshamns kommun.

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut och skötselplan för naturreservat Valberget i Karlshamns kommun. Förslaget har skickats på remiss till sakägare och andra intressenter. Förslaget hålls även tillgängligt på länsstyrelsens diarium.

Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Valberget, inklusive bilagor Pdf, 11 MB.

Lämna synpunkter

Skicka in dina synpunkter senast den 27 maj 2024 via vår e-tjänst. Ange diarienummer 511-4492-2022.

Lämna in komplettering eller yttrande i vår e-tjänst

Använd vår e-tjänst för att lämna in komplettering eller yttrande i ditt ärende.

Så här gör du

  1. Välj den länsstyrelse som handlägger ditt ärende i formuläret.
  2. Ange ditt diarienummer.
  3. Kontrollera dina uppgifter.
  4. Bifoga eventuella dokument. Dokumenten ska ha filformatet pdf, tiff, jpg, xlsx eller doc/docx.

Du kan också skicka in dina synpunkter senast den 27 maj med e-post till

blekinge@lansstyrelsen.se

eller via brev till

Länsstyrelsen Blekinge
371 86 Karlskrona

Märk ditt mejl eller brev med diarienummer: 511-4492-2022.

Dina synpunkter blir en allmän handling

Alla handlingar som kommer in till Länsstyrelsen, eller som vi själva skapar, är allmänna. Det innebär att alla har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda, och får då inte lämnas ut.

Diarium och allmänna handlingar Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss